Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Có 3 con khỉ, 2 con nhảy xuống nước tắm, 1 con không tắm, hỏi kêu bằng gì?

Thứ 6, ngày 19/05/2017 22:03:26 - Đăng lên từ Nguyễn Hữu Hoàng Duy

Trái gì mà khi nghe tên gọi thì lại vừa thơm mà vừa thối?

Thứ 6, ngày 19/05/2017 22:01:24 - Đăng lên từ Duy Tran

Cá gì xơi cám lại còn họ Trư? Cá gì đôi mắt đỏ lừ?

Thứ 4, ngày 17/05/2017 13:32:43 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Cá gì kiện cậu ông trời đòi con? Cá gì béo trục béo tròn?

Thứ 4, ngày 17/05/2017 13:31:21 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Chim gì cắm nến miếu thờ? Chim gì múa khéo đuôi tơ cụp xòe?

Thứ 4, ngày 17/05/2017 13:29:48 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Chim gì nổi tiếng Hồ Tây? Chim gì đủng đỉnh chẳng bay bao giờ?

Thứ 4, ngày 17/05/2017 13:28:40 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Chim gì chộp cá dưới ao? Chim gì chuyên lủi bờ rào bụi cây?

Thứ 4, ngày 17/05/2017 13:27:27 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Câu thần chú 'Khắc nhập, khắc xuất' dùng cho loại cây nào?

Thứ 3, ngày 16/05/2017 23:57:33 - Đăng lên từ Ngọc Văn

Cá gì nghe ngỡ bay cao trên trời? Cá gì tên giống có vòi?

Thứ 3, ngày 16/05/2017 14:15:18 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Chim gì lượn báo mùa xuân? Chim gì nhảy nhót chuyên cần bắt sâu?

Thứ 3, ngày 16/05/2017 14:13:29 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Chim gì biểu tượng mối tình? Chim gì tung cánh hòa bình thế gian?

Thứ 3, ngày 16/05/2017 14:12:29 - Đăng lên từ trần thị bích ngọc

Có một cái thằng nó đi qua sông hỏi nó mất gì?

Thứ 3, ngày 16/05/2017 10:29:10 - Đăng lên từ đàm ẩn hương giang

Bộ não của chúng mình có lợi ích gì?

Thứ 3, ngày 16/05/2017 10:28:22 - Đăng lên từ đàm ẩn hương giang

Không phải lúc nào cũng thấy nó, không phải lúc nào cũng chạm được nó?

Thứ 2, ngày 15/05/2017 00:02:16 - Đăng lên từ Bùi Thiện Khang

Có sắc nói tới là vui, Đầu đuôi bỏ hết, bán ngồi buồn thiu - Là chữ gì?

Chủ nhật, ngày 14/05/2017 16:38:59 - Đăng lên từ cười

Đố bạn biết âm lịch và dương lịch có gì khác nhau?

Thứ 7, ngày 13/05/2017 13:14:06 - Đăng lên từ Đạt Nguyễn

Bạn hãy điền tiếp đoạn mã sau: 2-3-?-7-11-?-?-19-?-29

Thứ 7, ngày 13/05/2017 00:02:59 - Đăng lên từ Đạt Nguyễn

Khoảnh khắc từ mùa này sang mùa khác được gọi là gì?

Thứ 6, ngày 12/05/2017 20:33:43 - Đăng lên từ Trần Nam Hà

Đố bạn dịch đoạn mã sau: 55529999444.88866

Thứ 6, ngày 12/05/2017 11:49:33 - Đăng lên từ Đạt Nguyễn
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top