Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Nước nào trên thế giới chỉ có nữ mà không có nam?

Thứ 3, ngày 28/03/2017 10:11:55 - Đăng lên từ Ngọc Văn

Ai là người không biết nghe lời nhất?

Thứ 2, ngày 27/03/2017 14:45:59 - Đăng lên từ Ngọc Văn

Bằng gì học sinh được khen giỏi liền?

Chủ nhật, ngày 26/03/2017 08:43:04

Hành gì có vào mùa hè?

Chủ nhật, ngày 26/03/2017 08:39:20 - Đăng lên từ Kudo Shinichi

Một con voi bị điếc đi xem xiếc hỏi nó bao nhiêu tuổi?

Thứ 7, ngày 25/03/2017 21:41:12 - Đăng lên từ Thúy Hạ

Xe gì không có bánh?

Thứ 7, ngày 25/03/2017 21:40:16

Làm cách nào để con kiến cõng con bò qua đường rộng 15,5m?

Thứ 7, ngày 25/03/2017 17:33:06 - Đăng lên từ Ngọc Văn

Một đàn voi điếc đi diễn xiếc. Hỏi đàn voi có bao nhiêu con?

Thứ 5, ngày 23/03/2017 21:26:47 - Đăng lên từ Nguyễn Hoàng Huy

Con lợn và con bò con nào ngu hơn?

Thứ 5, ngày 23/03/2017 17:03:40 - Đăng lên từ Trang

Con gì đi lạch bạch, lạch bạch?

Thứ 3, ngày 21/03/2017 23:06:30

Hoa gì nở thắm bốn mùa?

Thứ 2, ngày 20/03/2017 11:58:41

Chị của vua gọi em của hoàng hậu bằng gì?

Chủ nhật, ngày 19/03/2017 17:13:29 - Đăng lên từ Oanh Third

Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Hỏi tôi là ai?

Thứ 5, ngày 16/03/2017 15:14:33 - Đăng lên từ Nam

Quả gì rất hay nói dối?

Thứ 4, ngày 15/03/2017 17:20:14

Có 3 ông hài đi chung một cái ô. Hỏi có bao nhiêu ông ướt?

Chủ nhật, ngày 12/03/2017 22:28:01 - Đăng lên từ Suýt Đẹp Trai
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top