Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cá gì nghe tên giống như kẻ giết người?

Chủ nhật, ngày 17/06/2018 15:29:01 - Đăng lên từ Minh prokp2

Miệng gì không bao giờ nhai?

Thứ 5, ngày 14/06/2018 14:11:01

Chân gì không đi được?

Thứ 4, ngày 13/06/2018 15:38:11

Quần gì có nhiều lỗ nhất?

Thứ 3, ngày 12/06/2018 10:06:57

Vắt cổ của cái gì ra nước được?

Chủ nhật, ngày 10/06/2018 09:55:41 - Đăng lên từ Cường Quốc Nguyễn

Trong các bộ phận quan trọng trên cơ thể người, cái gì quan trọng nhất trong tình yêu?

Thứ 5, ngày 07/06/2018 19:12:44 - Đăng lên từ Cường Quốc Nguyễn

Mắt gì không nhìn thấy được?

Thứ 4, ngày 06/06/2018 20:04:09

Nhà nào không có người ở?

Thứ 4, ngày 06/06/2018 13:03:47

Trộm gì mà không phạm pháp?

Thứ 2, ngày 04/06/2018 20:47:17 - Đăng lên từ Sam Sam

Một cô gái đi lên nương và lấy 12 bắp ngô. Hỏi cô gái ấy tên gì?

Thứ 2, ngày 04/06/2018 18:40:27 - Đăng lên từ quangtrangyl3b

Một cô gái đi từ chân núi lên đỉnh núi hỏi thấy gì?

Thứ 2, ngày 04/06/2018 14:27:22 - Đăng lên từ Bùi thế phong

Con gì đầu ở dưới nước, đuôi ở trên rừng?

Thứ 7, ngày 02/06/2018 12:13:11 - Đăng lên từ Biết Tuốt

Một nhà 5 ông, một ông 5 vợ thì có bao nhiêu người?

Thứ 7, ngày 02/06/2018 12:12:12 - Đăng lên từ Biết Tuốt
Loading...
Google Facebook
scroll top