Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Một bà già bả bay lên trời, hỏi bả bay được mấy mét?

Thứ 3, ngày 20/03/2018 08:30:56 - Đăng lên từ Cam Giang

Loài hoa nào ở thể biến đổi màu sắc trong một ngày?

Thứ 5, ngày 15/03/2018 17:17:06 - Đăng lên từ Duyên Cherry

Một đàn nai hăm hở gặm cỏ, hỏi đàn nai ấy có bao nhiêu con?

Thứ 5, ngày 15/03/2018 10:10:15 - Đăng lên từ Trâm Đào

A B C nhảy từ trên cầu xuống sông. Hỏi còn ai ở trên cầu?

Thứ 6, ngày 09/03/2018 23:16:25 - Đăng lên từ Ánh

5 ngón tay + 5 ngón tay = ?

Thứ 6, ngày 09/03/2018 23:13:52 - Đăng lên từ Gà Què

Có hai bố và hai con ngồi ăn cơm. Hỏi có bao nhiêu người ăn cơm?

Thứ 6, ngày 09/03/2018 23:11:49 - Đăng lên từ Lê Thị Phương Thảo

Cái gì có 3 tay nhưng chỉ có một mặt?

Thứ 6, ngày 09/03/2018 23:08:17 - Đăng lên từ Phạm Thị Kim Cương

Cua bò có mấy chân?

Thứ 6, ngày 09/03/2018 23:07:19 - Đăng lên từ Trần Hoàng Tú

Cầu gì nguy hiểm nhất?

Thứ 5, ngày 08/03/2018 09:32:20

Nghề gì mà đè đầu cưỡi cổ người khác?

Thứ 2, ngày 05/03/2018 22:01:27 - Đăng lên từ Nguyễn Hữu Quân

Báo cáo tù trưởng trâu bò có mấy chân?

Thứ 2, ngày 05/03/2018 22:00:07
Loading...
Google Facebook
scroll top