Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Quản trị viên:
Thành viên: 34 thành viên (xem)
Đăng ký tài khoản để tham gia vào nhóm
4
16 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 4 đánh giá

Club Tiếng Anh

Club Tiếng Anh
94 lượt xem
Đây là club dành cho các bạn thích môn Tiếng ANh nhé!
Đăng ký tài khoản để cùng chia sẻ những điều thú vị lên nhóm!

Đăng ký / Đăng nhập nhanh chóng bằng Facebook hoặc Google:

Hoặc có thể:

Đăng ký / đăng nhập bằng Email / Điện thoại:

Đăng ký >> | Đăng nhập >>

Sư Tử Leo
Link | Báo cáo
Thứ 7, ngày 16/06/2018 15:26:52
I am now studying on TA 123, lingcor.net and iostudy.net. If you know any website to learn English, please introduce it to each other!
posts0 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sư Tử Leo: Báo cáoAnd now, I also know about Ucan.vn, you can learn English through video in ucan. There are short stories and a lot of interesting topic to discuss about.
comment0 comment0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Sư Tử Leo
Link | Báo cáo
Thứ 7, ngày 16/06/2018 15:25:15
Hello, my name is Hong Thuy. I am eleven years old. My birthday is on September 20th. I live in Tam Binh district, Vinh Long province. Let's help each other!
posts1 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cường Quốc Nguyễn: Báo cáoHello
comment0 comment0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

4
16 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận qua Facebook
Đăng ký tài khoản để tham gia vào nhóm

Đăng ký qua Facebook / Google:

Đăng ký qua Email / Điện thoại:

Đăng ký | Đăng nhập

Google Facebook
scroll top