Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thơ chúc Tết xuân Tân Sửu 1961 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:41
THƠ CHÚC TẾT XUÂN TÂN SỬU - 1961
Mừng năm mới, mừng xuân mới,
Mừng Việt Nam, mừng thế giới!
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh,
Kế hoạch 5 năm thêm phấn khởi.
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua;
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!
Chúc hoà bình thống nhất thành công!
Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Canh Tý 1960 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:36
THƠ CHÚC TẾT XUÂN CANH TÝ - 1960
Mừng Nhà nước ta 15 xuân xanh!
Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ!
Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua,
Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Chúc đồng báo ta bền bỉ đấu tranh,
Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ.
Cả nước một lòng, hăng hái tiến lên,
Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Kỷ Hợi 1959 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:27
THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 1959
Chúc mừng đồng bào năm mới,
Đoàn kết thi đua tiến tới,
Hoàn thành kế hoạch ba năm,
Thống nhất nước nhà thắng lợi.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Bính Thân 1956 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:17
THƠ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH THÂN - 1956
Thân ái mấy lời chúc Tết:
Toàn dân đoàn kết một lòng,
Miền Bắc thi đua xây dựng,
Miền Nam giữ vững thành đồng,
Quyết chí, bền gan phấn đấu,
Hoà bình, thống nhất thành công.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Giáp Ngọ 1954 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:05
THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP NGỌ - 1954
Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:
- Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do
- Cải cách ruộng đất là công việc rất to
Dần dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo nghèo nàn.
Quân và dân ta nhất trí kết đoàn,
Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công.
Hòa bình dân chủ thế giới khắp Nam, Bắc, Tây, Đông.
Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho
Google Facebook
scroll top