Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ai bảo yêu xa là hạnh phúc? Ai bảo yêu xa tình cảm càng thêm gắn bó? Ai nói rằng hạnh phúc là chờ mong Gắn bó là yêu thương, vậy thì chia xa là tan nát

Han Xuân - Thứ 3, ngày 25/04/2017 17:10:21
Ai bảo yêu xa là hạnh phúc?
Ai bảo yêu xa tình cảm càng thêm gắn bó?
Ai nói rằng hạnh phúc là chờ mong
Gắn bó là yêu thương, vậy thì chia xa là tan nát

Càng yêu anh em càng hóa đá, Càng nhớ anh em thêm buốt giá con tim, Càng nhớ thì lại càng yêu, Càng mong đợi nhiều càng đau thật nhiều

Han Xuân - Thứ 3, ngày 25/04/2017 17:07:57
Càng yêu anh em càng hóa đá,
Càng nhớ anh em thêm buốt giá con tim
Càng nhớ thì lại càng yêu
Càng mong đợi nhiều càng đau thật nhiều

Ai bảo rằng cây không buồn, không khóc, Đá không sầu, không nhớ thương ai? Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng, Đá không sầu sao đá phủ rêu xanh

Han Xuân - Thứ 6, ngày 21/04/2017 23:09:11
Ai bảo rằng cây không buồn, không khóc
Đá không sầu, không nhớ thương ai
Cây không buồn, sao lá vàng rơi rụng
Đá không sầu, sao đá phủ rêu xanh

Không thương, không nhớ, đời thanh thản
Không buồn, không khóc, lệ không rơi.
Không yêu ai cả, lòng băng giá
Không nhớ về ai, hồn tự do

Em cứ bảo rằng, em chẳng muốn yêu
Ngây thơ, trong trắng, như mây chiều
Mây trắng chiều nay sao lại khóc
Thôi chết rồi, mây trắng khóc vì... YÊU

Phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu

Han Xuân - Thứ 6, ngày 21/04/2017 23:02:54
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top