Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thơ chúc Tết xuân Quý Tỵ 1953 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:46:53
THƠ CHÚC TẾT XUÂN QUÝ TỴ - 1953
Mừng năm Thìn vừa qua,
Mừng xuân Tỵ đã tới.
Mừng phát động nông dân,
Mừng hậu phương phấn khởi.
Mừng tiền tuyến toàn quân
Thi đua chiến thắng mới.
Mừng toàn dân kết đoàn,
Mừng kháng chiến thắng lợi.
Mừng năm mới, nhiệm vụ mới,
Mừng toàn thể chiến sĩ và đồng bào,
Mừng phe dân chủ hoà bình thế giới.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Nhâm Thìn 1952 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:46:44
THƠ CHÚC TẾT XUÂN NHÂM THÌN - 1952
Xuân này, xuân năm Thìn
Kháng chiến vừa sáu năm
Trường kỳ và gian khổ
Chắc thắng trăm phần trăm.

Chiến sĩ thi giết giặc
Đồng bào thi tăng gia
Năm mới thi đua mới
Thắng lợi ắt về ta.

Mấy câu thành thật nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Tân Mão 1951 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:46:36
THƠ CHÚC TẾT XUÂN TÂN MÃO - 1951
Xuân này kháng chiến đã năm xuân,
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công.
Toàn dân hăng hái một lòng
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết Xuân Canh Dần 1950 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:46:27
THƠ CHÚC TẾT XUÂN CANH DẦN - 1950
Kính chúc đồng bào năm mới,
Mọi người càng thêm phấn khởi,
Toàn dân xung phong thi đua,
Đẩy mạnh cuộc chuẩn bị tới,
Chuyển mau sang tổng phản công,
Kháng chiến nhất định thắng lợi.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết Xuân Kỷ Sửu 1949 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:46:15
THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ SỬU - 1949
Kháng chiến lại thêm một năm mới,
Thi đua ái quốc thêm tiến tới.
Động viên lực lượng và tinh thần,
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.

Người người thi đua.
Ngành ngành thi đua.
Ngày ngày thi đua.
Ta nhất định thắng.
Địch nhất định thua.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho
Google Facebook
scroll top