Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Bạn nên nhớ bạn là bạn. Đừng dùng thời gian để quan tâm kẻ khinh mình, hãy dùng thời gian để làm nên ước mơ của bạn

Khải Nguyên - Thứ 3, ngày 09/01/2018 09:19:36
Bạn nên nhớ bạn là bạn. Đừng dùng thời gian để quan tâm kẻ khinh mình, hãy dùng thời gian để làm nên ước mơ của bạn. Cho dù bị xa lánh bị ghét bỏ, thì bạn hãy lấy thứ đó là cơ họi để bạn thể hiện. Chắc chắn bạn sẽ thành công nếu bạn có trái tim băng giá

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác

Hoài Phan - Thứ 3, ngày 09/01/2018 09:18:09
Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác. - Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.

Thà chết còn hơn sống mà không có ước mơ

Minh Le - Thứ 3, ngày 09/01/2018 09:16:37

Thời gian và thì giờ không chờ đợi một ai

Đinh Văn Hoàng Thắng - Thứ 3, ngày 09/01/2018 09:15:35
Loading...
Google Facebook
scroll top