Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn

Kim vàng ai nỡ uốn câu, Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

Thứ 5, ngày 14/07/2016 07:00:27
Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời
(Ca dao Việt Nam)

Người khôn ăn nói nửa chừng, Để cho người dại nửa mừng nửa lo

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:59:37
Người khôn ăn nói nửa chừng,
Để cho người dại nửa mừng nửa lo
(Ca dao Việt Nam)

Nói chín thì phải làm mười, Nói mười làm chín kẻ cười người chê

Phạm Văn Cao - Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:58:50
Nói chín thì phải làm mười,
Nói mười làm chín kẻ cười người chê
(Ca dao Việt Nam)

Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:57:49
Nói lời phải giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
(Ca dao Việt Nam)

Người thanh tiếng nói cũng thanh, Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:56:45
Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu
(Ca dao Việt Nam)
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top