Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thơ chúc Tết xuân Đinh Mùi 1967 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:57
THƠ CHÚC TẾT XUÂN ĐINH MÙI - 1967
Xuân về xin có một bài ca,
Gửi chúc đồng bào cả nước ta:
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Bính Ngọ 1966 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:55
THƠ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH NGỌ - 1966
Mừng miền Nam rực rỡ chiến công,
Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Plei Me, Đà Nẵng.
Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng,
Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng.
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,
Tiền tuyến hậu phương, toàn dân cố gắng.
Thi đua sản xuất chiến đấu xung phong,
Chống Mỹ, cứu nước, ta nhất định thắng.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Ất Tỵ 1965 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:52
THƠ CHÚC TẾT XUÂN ẤT TỴ - 1965
Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới,
Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi,
Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,
Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,
Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,
Đấu tranh anh dũng, cả nước một lòng,
Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi!
Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Giáp Thìn 1964 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:50
THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN - 1964
Bắc Nam như cội với cành,
Anh em ruột thịt, đấu tranh một lòng.
Rồi đây thống nhất thành công,
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà.
Mấy lời thân ái nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Quý Mão 1963 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:48
THƠ CHÚC TẾT XUÂN QUÝ MÃO - 1963
Mừng năm mới,
Cố gắng mới,
Tiến bộ mới,

Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho
Google Facebook
scroll top