Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn

Nói chín thì phải làm mười, Nói mười làm chín kẻ cười người chê

Phạm Văn Cao - Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:58:50
Nói chín thì phải làm mười,
Nói mười làm chín kẻ cười người chê
(Ca dao Việt Nam)

Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:57:49
Nói lời phải giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
(Ca dao Việt Nam)

Người thanh tiếng nói cũng thanh, Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:56:45
Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu
(Ca dao Việt Nam)

Đất tốt trồng cây rườm rà, Những người thanh lịch nói ra dịu dàng

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:54:39
Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng
(Ca dao Việt Nam)

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:53:15
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
(Ca dao Việt Nam)
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top