Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thơ chúc Tết Xuân Mậu Tý 1948 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:46:03
THƠ CHÚC TẾT XUÂN MẬU TÝ - 1948
Năm Hợi đã đi qua,
Năm Tý vừa bước tới.
Gửi lời chúc đồng bào,
Kháng chiến được thắng lợi;
Toàn dân đại đoàn kết,
Cả nước dốc một lòng,
Thống nhất chắc chắn được,
Độc lập quyết thành công.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết Xuân Đinh Hợi 1947 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:45:50
THƠ CHÚC TẾT XUÂN ĐINH HỢI - 1947
Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió,
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông.
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến,
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Bính Tuất 1946 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:45:30
THƠ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH TUẤT - 1946
Hỡi các chiến sĩ yêu quí,
...
Bao giờ kháng chiến thành công,
Chúng ta cùng uống một chung rượu đào.
Tết này ta tạm xa nhau,
Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy.
...
Chúc đồng bào:
Trong năm Bính Tuất mới,
Muôn việc đều tiến tới.
Kiến quốc mau thành công,
Kháng chiến mau thắng lợi.
...
Việt Nam độc lập muôn năm!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết Xuân Nhâm Ngọ 1942 của Bác Hồ

Only Anh - Thứ 3, ngày 12/09/2017 07:40:56
THƠ CHÚC TẾT XUÂN NHÂM NGỌ - 1942
Tháng ngày thấm thoát chóng như thoi,
Năm cũ qua rồi, chúc năm mới:
Chúc phe xâm lược sẽ diệt vong !
Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi !
Chúc đồng bào ta đoàn kết mau !
Chúc Việt - minh ta càng tấn tới,
Chúc toàn quốc ta trong năm này
Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!
Năm này là năm Tết vẻ vang,
Cách mệnh thành công khắp thế giới.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Hướng dương đẹp nhất mặt trời, Cuộc đời đẹp nhất là thời học sinh

trần thị bích ngọc - Thứ 3, ngày 05/09/2017 22:25:10
Hướng dương đẹp nhất mặt trời
Cuộc đời đẹp nhất là thời học sinh
Google Facebook
scroll top