Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn

Đất tốt trồng cây rườm rà, Những người thanh lịch nói ra dịu dàng

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:54:39
Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng
(Ca dao Việt Nam)

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:53:15
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
(Ca dao Việt Nam)

Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Thứ 5, ngày 14/07/2016 06:50:32
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
(Tục ngữ)

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, Bay cao thì nắng bay vừa thì râm

Phạm Văn Cao - Thứ 4, ngày 13/07/2016 10:14:59
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm

Tam Thiên Tự: Thiên trời - Địa đất - Cử cất - Tồn còn - Tử con - Tôn cháu - Lục sáu - Tam ba - Gia nhà - Quốc nước - Tiền trước - Hậu sau - Ngưu trâu - Mã ngựa

Thứ 4, ngày 06/07/2016 03:20:38
Tam Thiên Tự (3 nghìn từ Hán Việt):
Thiên Trời, Địa Đất
Cử Cất, Tồn Còn
Tử Con, Tôn Cháu
Lục Sáu, Tam Ba
Gia Nhà, Quốc Nước
Tiền Trước, Hậu Sau
Ngưu Trâu, Mã Ngựa
...
Xem đầy đủ 3 nghìn từ Hán Việt trong Tam Thiên Tự tại đây: http://lazi.vn/tam_thien_tu.html
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top