Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Vợ anh khéo liệu khéo lo, Bán một con bò mua cái ễnh ương, Đem về thả ở gầm giường, Nó kêu ỳ ọp lại thương con bò

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:56:14
Vợ anh khéo liệu khéo lo,
Bán một con bò, mua cái ễnh ương.
Đem về thả ở gầm giường,
Nó kêu ỳ ọp, lại thương con bò
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Buồn ngủ buồn nghê, Bán bò tậu ruộng mua dê về cày, Đồn rằng dê đực khỏe thay, Bắt ách lên cày nó lại phá ngang

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:53:26
Buồn ngủ buồn nghê?
Bán bò tậu ruộng, mua dê về cày.
Đồn rằng, dê đực khỏe thay,
Bắt ách lên cày, nó lại phá ngang.
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà nằm bà có ngủ đâu, Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:50:52
Bà nằm bà có ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.

Đêm năm canh bà nằm chả nhắp,
Nó khênh bà đi khắp mọi nơi.

Đêm qua bà thức như chong,
Nó khênh nó bỏ vườn dong bao giờ. 

(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà già tuổi tám mươi hai, Ngồi trong quan tài hát ghẹo ông sư

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:48:44
Bà già tuổi tám mươi hai,
Ngồi trong quan tài hát ghẹo ông sư.

Bà già tuổi tám mươi hai,
Nằm trong quan tài hát ví thợ sơn.

Bà già đã tám mươi tư,
Ngồi bên cửa sổ viết thư tìm chồng

(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà già kén vợ cho con, Kén ba năm tròn được bóng thờ vua, Thế gian tham của thời thua, Của ăn thời hết bóng thờ vua hãy còn

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:40:50
Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)
Google Facebook
scroll top