Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Nằm ngoài ăn khoai chấm mật, Nằm giữa ăn nửa mâm xôi, Ăn đôi con gà, Ăn ba con lợn

Thứ 5, ngày 25/02/2016 13:39:35
Nằm ngoài ăn khoai chấm mật,
Nằm giữa ăn nửa mâm xôi,
Ăn đôi con gà,
Ăn ba con lợn,
Ăn bốn con trâu,
Ăn năm con bò,
Nằm trong ăn nong bánh dầy.
(Đồng dao)

Mày tát chuôm tao, tao tát chuôm mày, Mày đầy rổ cá, tao đầy rổ tôm

Thứ 5, ngày 25/02/2016 13:26:42
Mày tát chuôm tao, tao tát chuôm mày,
Mày đầy rổ cá, tao đầy rổ tôm.
Mày đi chợ Cầu Nôm, tao đi chợ Cầu Rền.
Mày bán cửa đền, tao bán cửa vua,
Mày làm mắm chua, tao làm mắm thính.
Mày con ông Chín, tao con ông Xã.
Mày là con Ả, tao là thằng Hai,
Mày đội bồ dài, tao cầm con dao.
Mày làm sao, tao làm vậy.
Mày đi buôn cậy, tao đi buôn hồng.
Mày đi lấy chồng, tao đi lấy vợ,
Mày lên kẻ chợ, tao về nhà quê.
(Đồng dao)

Lộn cầu vồng, Nước trong nước chảy, Có cô mười bảy, Có cậu mười ba

Thứ 5, ngày 25/02/2016 13:24:20
Lộn cầu vồng,
Nước trong nước chảy,
Có cô mười bảy,
Có cậu mười ba,
Hai chị em ta
Ra lấy lá đa
Về lộn cầu vồng.
(Đồng dao)

Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày

Thứ 5, ngày 25/02/2016 13:22:18
Lạy trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày,
Lấy đầy bát cơm,
Lấy rơm đun bếp.
Lấy tệp bánh chưng,
Lấy lưng hũ rượu.
(Đồng dao)

Kéo cưa lừa xẻ, Ông thợ nào khỏe, Thì ăn cơm vua, Ông thợ nào thua, Thì về bú mẹ

Thứ 5, ngày 25/02/2016 13:20:42
Kéo cưa lừa xẻ,
Ông thợ nào khỏe,
Thì ăn cơm vua,
Ông thợ nào thua,
Thì về bú mẹ.
----
Kéo cưa lừa xẻ,
Ông thợ mẻ môi,
Ông thợ lồi rốn,
Ông thợ trốn việc,
Nằm đâu ngủ đấy,
Nó lấy mất cưa,
lấy gì mà kéo?
(Đồng dao)

Ông tiển ông tiên, Ông có đồng tiền

Thứ 4, ngày 24/02/2016 09:04:59
Ông tiển ông tiên,
Ông có đồng tiền,
Ông gài mái tai,
Ông cài lưng khố,
Ông ra hàng phố,
Ông mua miếng trầu,
Ông nhai tóp tép,
Ông mua con tép,
Về nhà ăn cơm,
Ông mua mớ rơm,
Về nhà ông thổi,
Ông mua cái chổi,
Về ông quét nhà,
Ông mua con gà,
Về cho ăn thóc,
Ông mua con cóc,
Về thả gậm giường,
Ông mua nén hương,
Về nhà cúng cụ.
(Đồng dao)

Ông Sấm, ông Sét, Ông hét đùng đùng, Ông nổ lung tung, Vỡ vung vỡ nồi

Thứ 4, ngày 24/02/2016 09:02:06
Ông Sấm, ông Sét
Ông hét đùng đùng
Ông nổ lung tung
Vỡ vung, vỡ nồi
Vỡ cả bát đĩa nhà tôi
Tôi lôi ông ra đánh
Đánh một roi
Đánh hai roi
Ông trốn về trời
Ơi ông Sấm, ông Sét ơi.
(Đồng dao)

Ông trẳng ông trăng, Xuống chơi ông Chính

Thứ 4, ngày 24/02/2016 09:00:08
Ông trẳng ông trăng,
Xuống chơi ông Chính,
Ông Chính cho mõ,
Xuống chơi nồi chõ,
Nồi chõ cho vung,
Xuống chơi cây sung,
Cây sung cho nhựa,
Xuống chơi con ngựa,
Con ngựa cho gan,
Xuống chơi bà quan,
Bà quan cho bạc,
Xuống chơi thợ giác,
Thợ giác cho bầu,
Xuống chơi cần câu,
Cần câu cho lưỡi,
Xuống chơi cây bưởi,
Cây bưởi cho hoa,
Xuống chơi vườn cà,
Vườn cà cho trái,
Xuống chơi con gái,
Con gái cho chồng,
Xuống chơi đàn ông,
Đàn ông cho vợ,
Xuống chơi kẻ chợ,
Kẻ chợ cho vôi,
Xuống chơi cây sòi,
Cây sòi cho lá,
Xuống chơi con cá,
Con cá cho vây,
Xuống chơi ông thầy,
Ông thầy cho sách,
Xuống chơi thợ ngạch,
Thợ ngạch cho dao,
Xuống chơi thợ rào,
Thợ rào cho búa,
Trả búa thợ rào,
Trả dao thợ ngạch,
Trả sách ông thầy,
Trả vây con cá,
Trả lá cây sòi,
Trả vôi kẻ chợ,
Trả vợ đàn ông,
Trả chồng cô gái,
Trả trái cây cà,
Trả hoa cây bưởi,
Trả lưỡi cần câu,
Trả bầu thợ giác,
Trả bạc bà quan,
Trả gan con ngựa,
Trả nhựa cây sung,
Trả vung nồi chõ,
Trả mõ ông Chánh.
(Đồng dao)

Ông giẳng ông giăng, Xuống chơi với tôi

Thứ 4, ngày 24/02/2016 08:58:01
Ông giẳng ông giăng,
Xuống chơi với tôi,
Có bầu có bạn,
Có ván cơm xôi,
Có nồi cơm nếp,
Có nệp bánh chưng,
Có lưng hũ rượu,
Có khướu đánh đu,
Thằng cu vỗ chài,
Bắt trai bỏ giỏ,
Cái đỏ ẵm em,
Đi xem đánh cá,
Có rá vo gạo,
Có gáo múc nước,
Có lược chải đầu,
Có trâu cày ruộng,
Có muống thả ao,
Ông sao trên trời.
(Đồng dao)

Ông sảo ông sao, Ông vào cửa sổ

Thứ 4, ngày 24/02/2016 08:55:46
Ông sảo ông sao,
Ông vào cửa sổ,
Ông ở với tôi,
Ông ngồi xuống chiếu,
Tôi biếu củ khoai,
Ông nhai tóp tép,
Cái tôm cái tép,
Ông ghép với rau,
Ăn mau chóng lớn,
Ông ngồi dậy,
Ông về trời.
(Đồng dao)
Loading...
Google Facebook
scroll top