Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Bà nằm bà có ngủ đâu, Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:50:52
Bà nằm bà có ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.

Đêm năm canh bà nằm chả nhắp,
Nó khênh bà đi khắp mọi nơi.

Đêm qua bà thức như chong,
Nó khênh nó bỏ vườn dong bao giờ. 

(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà già tuổi tám mươi hai, Ngồi trong quan tài hát ghẹo ông sư

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:48:44
Bà già tuổi tám mươi hai,
Ngồi trong quan tài hát ghẹo ông sư.

Bà già tuổi tám mươi hai,
Nằm trong quan tài hát ví thợ sơn.

Bà già đã tám mươi tư,
Ngồi bên cửa sổ viết thư tìm chồng

(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà già kén vợ cho con, Kén ba năm tròn được bóng thờ vua, Thế gian tham của thời thua, Của ăn thời hết bóng thờ vua hãy còn

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:40:50
Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Ba bà đi chợ mua bốn quả dừa, Chia đi chia lại đã trưa mất rồi, May sao lại gặp một người, Ba bà ba quả phần tôi quả này

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:38:11
Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa,
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người:
Ba bà ba quả, phần tôi quả này!
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Ông bảo đã tám mươi tư, Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén vợ

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:34:39
Ông bảo đã tám mươi tư
Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén vợ. 
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)
Loading...
Google Facebook
scroll top