Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Làng văn hóa Tết về tiếng thơm bay chín núi, Bản ấm no Xuân đến lời hát rộn mười mường

Thứ 2, ngày 15/02/2016 15:29:30
Làng văn hóa Tết về tiếng thơm bay chín núi
Bản ấm no Xuân đến lời hát rộn mười mường

Tết đến rượu ngon đưa mấy chén, Xuân về bút mới thử vài trang

Thứ 2, ngày 15/02/2016 15:22:29
Tết đến, rượu ngon đưa mấy chén
Xuân về, bút mới thử vài trang,
Tranh pháo vui xem đàn trẻ nhỏ
Tóc râu thêm một sợi tuổi trời cao.
- Nguyễn Khuyến

Đất nước phồn vinh câu chúc tết, Gia đình hòa thuận thiệp mừng xuân

Thứ 2, ngày 15/02/2016 15:20:06
Đất nước phồn vinh câu chúc tết
Gia đình hòa thuận thiệp mừng xuân

Sắc xuân tô thắm lòng nhân ái, Hương tết đượm nồng nghĩa vị tha

Thứ 2, ngày 15/02/2016 15:16:34
Sắc xuân tô thắm lòng nhân ái
Hương tết đượm nồng nghĩa vị tha

Tết tha hương có bánh chưng, bánh tét sao không thấy Tết, Xuân viễn xứ cũng cành đào, cành mai mà chẳng gặp Xuân

Thứ 2, ngày 15/02/2016 15:13:00
Tết tha hương có bánh chưng, bánh tét sao không thấy Tết
Xuân viễn xứ cũng cành đào, cành mai mà chẳng gặp Xuân
Google Facebook
scroll top