Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Xuân tha hương ngoài sân phủ đầy hoa tuyết trắng, Tết quê người trong nhà thiếu vắng cánh mai vàng

Thứ 2, ngày 14/12/2015 02:42:43
Xuân tha hương ngoài sân phủ đầy hoa tuyết trắng
Tết quê người trong nhà thiếu vắng cánh mai vàng

Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại, kẻo ma vương đưa quỷ tới - Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra, cho thiếu nữ đón xuân vào

Thứ 2, ngày 14/12/2015 02:41:09
Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại, kẻo ma vương đưa quỷ tới
Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra, cho thiếu nữ đón xuân vào
(Lưu truyền là của Hồ Xuân Hương)

Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa - Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà

Thứ 2, ngày 14/12/2015 02:37:04
Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà
(Nguyễn Công Trứ)

Ất Dậu qua Gà lâm bệnh nằm im không tiếng gáy - Bính Tuất đến Chó chạy rong đường lớn tiếng sủa vang

Thứ 2, ngày 14/12/2015 02:32:56
Ất Dậu qua Gà lâm bệnh nằm im không tiếng gáy
Bính Tuất đến Chó chạy rong đường lớn tiếng sủa vang

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh

Thứ 2, ngày 14/12/2015 02:31:03
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top