Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Năm ngoái anh mới sang Tây, Đồn rằng buôn bán năm nay phát tài

Thứ 3, ngày 23/02/2016 15:02:14
Năm ngoái anh mới sang Tây,
Đồn rằng buôn bán năm nay phát tài.
Lòng anh muốn lấy vợ hai,
Rằng: "Nhà có thuận, nay mai nó về?
Rồi ra một quán đôi quê,
Tôi muốn nó về làm bạn sớm hôm.
Trước là sinh tử sinh tôn,
Sau nữa thờ phụng công môn ông bà.
Trước con nhà sau ra con nó,
Xin nhà rồi chớ có ghen tuông.
Chợ rộng thì làm gái buôn,
Sông rộng lắm nước trong nguồn chảy ra.
Lòng anh ăn ở thật thà,
Coi nó mười tám, coi nhà hai mươi;
Lòng anh chàng có như người,
Có mới nới cũ, tội trời ai mang;
Lòng anh ăn ở bằng ngang,
Nó giàu bằng mấy cũng nàng thứ hai".
-"Thôi thôi, tôi biết anh rồi,
Bụng anh nông nổi giếng khơi không bằng!
Bây giờ anh khéo khôn ngoan,
Sau anh tư túi, tôi làm chi anh?
Anh mà bắt chước Thúc Sinh,
Thì anh đừng trách vợ mình Hoạn Thư!"
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Vợ anh khéo liệu khéo lo, Bán một con bò mua cái ễnh ương, Đem về thả ở gầm giường, Nó kêu ỳ ọp lại thương con bò

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:56:14
Vợ anh khéo liệu khéo lo,
Bán một con bò, mua cái ễnh ương.
Đem về thả ở gầm giường,
Nó kêu ỳ ọp, lại thương con bò
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Buồn ngủ buồn nghê, Bán bò tậu ruộng mua dê về cày, Đồn rằng dê đực khỏe thay, Bắt ách lên cày nó lại phá ngang

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:53:26
Buồn ngủ buồn nghê?
Bán bò tậu ruộng, mua dê về cày.
Đồn rằng, dê đực khỏe thay,
Bắt ách lên cày, nó lại phá ngang.
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà nằm bà có ngủ đâu, Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:50:52
Bà nằm bà có ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.

Đêm năm canh bà nằm chả nhắp,
Nó khênh bà đi khắp mọi nơi.

Đêm qua bà thức như chong,
Nó khênh nó bỏ vườn dong bao giờ. 

(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà già tuổi tám mươi hai, Ngồi trong quan tài hát ghẹo ông sư

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:48:44
Bà già tuổi tám mươi hai,
Ngồi trong quan tài hát ghẹo ông sư.

Bà già tuổi tám mươi hai,
Nằm trong quan tài hát ví thợ sơn.

Bà già đã tám mươi tư,
Ngồi bên cửa sổ viết thư tìm chồng

(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Bà già kén vợ cho con, Kén ba năm tròn được bóng thờ vua, Thế gian tham của thời thua, Của ăn thời hết bóng thờ vua hãy còn

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:40:50
Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Ba bà đi chợ mua bốn quả dừa, Chia đi chia lại đã trưa mất rồi, May sao lại gặp một người, Ba bà ba quả phần tôi quả này

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:38:11
Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa,
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người:
Ba bà ba quả, phần tôi quả này!
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Ông bảo đã tám mươi tư, Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén vợ

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:34:39
Ông bảo đã tám mươi tư
Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén vợ. 
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Hai nách những lông xồm xồm, Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:30:20
Hai nách những lông xồm xồm,
Chồng yêu chồng bảo mối tơ hồng trời cho.
Đêm ngủ thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo lái đò cầm canh.
Ăn vụng bụng to tày thùng,
Chồng yêu chồng bảo cái giành đựng cơm.
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)

Lỗ mũi mười tám gánh lông, Chồng yêu chồng bảo Râu rồng trời cho, Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà

Thứ 3, ngày 23/02/2016 14:17:17
Lỗ mũi mười tám gánh lông,
Chồng yêu, chồng bảo: Râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu, chồng bảo: ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu, chồng bảo: Về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu, chồng bảo: Hoa thơm rắc đầu.
(Ca dao Việt Nam châm biếm hài hước)
Loading...
Google Facebook
scroll top