Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm lên - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, ngày 20/12/2015 03:29:38
Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm lên
- Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bác Hồ nhân một chuyến công tác, vào ngày 28/3/1951, Bác đã đến thăm Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 tại rừng Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, đội thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Nà Cù trên đường từ Bắc Kạn đi Cao Bằng. Bác đã tặng bốn câu thơ bất hủ này cho đơn vị thanh niên xung phong.

Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, ngày 20/12/2015 03:15:47
Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc!
- Trích bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, ngày 20/12/2015 03:12:27
Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi. Nhờ lực lượng ấy mà tổ tiên ta đã đánh thắng quân Nguyên, quân Minh, đã giữ vững quyền tự do, tự chủ. Nhờ lực lượng ấy mà chúng ta làm cách mạng thành công giành được độc lập. Nhờ lực lượng ấy mà sức kháng chiến của ta càng ngày càng mạnh. Nhờ lực lượng ấy mà quân và dân ta quyết chịu đựng muôn nỗi khó khăn, thiếu thốn, đói khổ, tang tóc, quyết một lòng đánh tan quân giặc cướp nước.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, ngày 20/12/2015 03:10:21
Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày 18/9/1954, trước Đền Hạ thuộc Đền Hùng, Phú Thọ, Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô.

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; học tập tốt, lao động tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; giữ gìn vệ sinh thật tốt; khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Chủ nhật, ngày 20/12/2015 03:07:21
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Học tập tốt, lao động tốt.
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
(Lời dạy các cháu thiếu niên, nhi đồng - Chủ tịch Hồ Chí Minh)

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; học tập tốt, lao động tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; giữ gìn vệ sinh thật tốt; khiêm tốn, thật thà, dũng cảm,Bác Hồ với các cháu thiến niên nhi đồng
Bác Hồ với các cháu thiến niên nhi đồng
Google Facebook
scroll top