Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tập thể dục, tập thể dục tập thể - Hợp đoàn ca, hợp đoàn ca hợp đoàn

Thứ 3, ngày 15/12/2015 07:14:03
Tập thể dục, tập thể dục tập thể
Hợp đoàn ca, hợp đoàn ca hợp đoàn
(Ghi chú: Vế đối 2 của Nguyễn Sư Giao)

Da trắng vỗ bì bạch, Rừng sâu mưa lâm thâm

Thứ 3, ngày 15/12/2015 07:03:07
Da trắng vỗ bì bạch
Rừng sâu mưa lâm thâm
Ghi chú:
Vế đối 1: Đoàn Thị Điểm (hiệu là Hồng Hà nữ sĩ)
Vế đối 2: Nguyễn Tài Cẩn (nhà ngữ học)

Ngoài ngõ mừng Xuân nghênh phúc lộc, Trong nhà vui Tết đón bình an

Thứ 2, ngày 14/12/2015 06:04:38
Ngoài ngõ mừng xuân nghênh phúc lộc
Trong nhà vui Tết đón bình an

Xuân an khang đức tài như ý, Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

Thứ 2, ngày 14/12/2015 06:03:47
Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

Cạn ly mừng năm qua đắc lộc, Nâng cốc chúc năm mới phát tài

Thứ 2, ngày 14/12/2015 06:03:11
Cạn ly mừng năm qua đắc lộc
Nâng cốc chúc năm mới phát tài
Google Facebook
scroll top