Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thơ chúc Tết xuân Giáp Thìn 1964 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:50
THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN - 1964
Bắc Nam như cội với cành,
Anh em ruột thịt, đấu tranh một lòng.
Rồi đây thống nhất thành công,
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà.
Mấy lời thân ái nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Quý Mão 1963 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:48
THƠ CHÚC TẾT XUÂN QUÝ MÃO - 1963
Mừng năm mới,
Cố gắng mới,
Tiến bộ mới,

Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Nhâm Dần 1962 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:45
THƠ CHÚC TẾT XUÂN NHÂM DẦN - 1962
Năm Dần, mừng Xuân thế giới,
Cả năm châu phấp phới cờ hồng.
Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi,
Bốn mùa hoa Duyên-hải, Đại-phong.
Chúc miền Nam đấu tranh tiến tới,
Sức triệu người hơn sóng biển Đông.
Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi,
Hòa bình thống nhất quyết thành công.

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Tân Sửu 1961 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:41
THƠ CHÚC TẾT XUÂN TÂN SỬU - 1961
Mừng năm mới, mừng xuân mới,
Mừng Việt Nam, mừng thế giới!
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh,
Kế hoạch 5 năm thêm phấn khởi.
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua;
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!
Chúc hoà bình thống nhất thành công!
Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho

Thơ chúc Tết xuân Canh Tý 1960 của Bác Hồ

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 12/09/2017 15:47:36
THƠ CHÚC TẾT XUÂN CANH TÝ - 1960
Mừng Nhà nước ta 15 xuân xanh!
Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ!
Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua,
Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Chúc đồng báo ta bền bỉ đấu tranh,
Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ.
Cả nước một lòng, hăng hái tiến lên,
Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

Xem tất cả thơ chúc Tết của Bác Hồ tại: http://lazi.vn/qa/d/tho-chuc-tet-cua-bac-ho
Google Facebook
scroll top