Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Friends - Justin Bieber

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 30/06/2019 21:25:54
74 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I was wonderin' your mama
Did get that job she wanted?
Sell that that gave her problems
I'm just 'bout her, honest
Know you're why I been callin'

I got ulterior motives
Know we end this so good
But you know we had something so
I'm wonderin'
Can we be friends?
Can still be friends?

Doesn't have to end
And if it ends
Can we be friends?
Can we be friends?
Can we be friends?
Wonderin' you got a body
To hold tighter since I left
Wonderin' if you think about
Actually, don't answer that
Know you're wonderin' why I callin'
I got ulterior motives

Know we didn't this so good
But you we had something so good
I'm wonderin'
we still be friends?
we still be friends?
Doesn't have to end
And if it ends
Can we be friends?
Can we be friends?
And if it ends
Can we be friends?
Know you're wonderin' why I been

Like I ulterior motives
we didn't end this so good
But know we had something so good
I'm wonderin'
Can we be friends?
Can we be friends?

Doesn't have to end
And if it ends
Can we be friends?
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang