Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Friends - Justin Bieber

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 30/06/2019 21:25:54
141 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I was wonderin' your mama
Did she that job she wanted?
Sell that car that her problems
I'm just curious her, honest
Know wonderin' why I been callin'

Like got ulterior motives
Know we end this so good
But you know we had something good
I'm wonderin'
Can we still be
Can we still be

Doesn't have to end
And if it ends
Can we be friends?
Can we be friends?
Can we be friends?
if you got a body
To hold you tighter since left
Wonderin' if think about me
Actually, don't answer that
Know you're wonderin' why I been
Like I ulterior motives

Know we didn't end so good
But you know we had so good
I'm wonderin'
we still be friends?
we still be friends?
Doesn't have to end
And if it ends
Can we be friends?
Can we be friends?
And if it ends
Can we be friends?
Know you're why I been callin'

Like I ulterior motives
Know we didn't this so good
But you know we something so good
I'm wonderin'
Can we be friends?
Can we still friends?

Doesn't have to end
And if it ends
Can we be friends?
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang