Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Heathens - Twenty One Pilots

Gửi Bài hát >>
nguyễn nguyễn huy bình | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 11:49:02
169 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
All friends are heathens, take it slow
Wait them to ask you who you know
don't make any sudden moves
You don't the half of the abuse
my friends are heathens, take it slow

for them to ask you who you know
Please don't any sudden moves
You don't know the of the abuse
Welcome the room of people
Who have of people that they loved one day

Docked away
Just because we the guns at the door
Doesn't mean our brains will change hand grenades
You'll never know the sitting next to you
You'll never the murderer sitting next to you
You'll think, I get here, sitting next to you?

But affter all I've said Please forget
All friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask who you know
Please don't any sudden moves
You don't know the of the abuse

We deal with outsiders very well
They say newcomers have certain smell
have trust issues, not to mention
They they can smell your intentions
You'll never know the sitting next to you

You'll have some weird people next to you
You'll How'd I get here, sitting next to you?
But affter all said Please don't forget
(Watch it, watch it)
All my friends are heathens, take it
Wait for them to ask you you know

Please make any sudden moves
don't know the half of the abuse
All my friends are heathens, take slow
(Watch it)
Wait for to ask you who you know
(Watch it)
Please, all my are heathens, take it slow

(Watch it)
Wait for them to ask you who know
(Watch it)
Why'd you come, knew you should have stayed
I tried to warn you just stay away
And now outside ready to bust
It looks like you might one of us

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang