Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Lazy Song - Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
Thất Nhược Huyết Nhiên_Liz | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 22:57:14
483 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Today I don't feel like doin'
just wanna lay in my bed
Don't feel like pickin' my phone
So a message at the tone
'Cause I swear I'm not doin' anything

I'm kick my feet up and stare at the fan
Turn the TV on throw my in my pants
Nobody's gon' me I can't
No
I'll be lounging the couch just chillin' in my snuggie
Click MTV so they can teach me how to dougie

'Cause my castle I'm the fricken man
Ohh yes I said it, I said it, I said it 'cause I
Today don't feel like doin' anything
just wanna lay in my bed
Don't feel like pickin' up phone

So leave message at the tone
'Cause today I I'm not doin' anything
Nothing at all
woohoo hoo ooh ooh
Nothing at all
Woohoo hoo ooh ooh
I'll wake up do some P90X

Meet a really nice girl have really nice sex
she's gonna scream out this is great
(Oh my this is great) Yeah
might mess around, get my college degree
I bet my old man be so proud of me

But sorry you'll just have to wait
Ohh Yes I said it, I said it, said it 'cause I can
I don't feel like doin' anything
I just lay in my bed
Don't like pickin' up my phone

So leave message at the tone
'Cause today swear I'm not doin' anything
No ain't gonna comb my hair
'Cause I ain't goin'
No no no no no no no no no

I'll just in my birthday suit
let everything hang loose
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah-eah
Ohh Today I don't feel like anything
I just wanna in my bed

Don't feel pickin' up my phone
leave a message at the tone
'Cause today I I'm not doin' anything
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh
Nothing at all
woohoo hoo ooh ooh

Nothing at all
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang