Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Lazy Song - Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
Gấu Bắc Cực
Thứ 2, ngày 22/10/2018 22:57:14
120 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Today I don't like doin' anything
I just lay in my bed
Don't feel like pickin' up my
So leave a message at tone
'Cause today I swear I'm not anything

I'm gonna kick my feet up and stare at fan
Turn TV on throw my hand in my pants
Nobody's gon' tell me can't
No
I'll lounging on the couch just chillin' in my snuggie
Click to MTV so they can teach how to dougie

'Cause in my castle I'm the fricken
Ohh yes I said it, I said it, I said 'cause I can
I don't feel like doin' anything
I wanna lay in my bed
Don't feel like pickin' up phone

So leave a message at the
'Cause today I I'm not doin' anything
Nothing at all
Woohoo hoo ooh ooh
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh
Tomorrow I'll wake up do some

Meet a really girl have some really nice sex
And she's gonna scream out is great
my god this is great) Yeah
I might mess around, get college degree
I bet old man will be so proud of me

But sorry you'll just have to wait
Ohh Yes I said it, I said it, I said it 'cause can
Today I feel like doin' anything
I just lay in my bed
Don't feel pickin' up my phone

So leave a message the tone
'Cause today I swear I'm not anything
No I ain't gonna comb hair
'Cause I ain't anywhere
No no no no no no no no no

I'll just strut my birthday suit
And let hang loose
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah-eah
Ohh Today don't feel like doin' anything
I just wanna lay my bed

Don't feel pickin' up my phone
So a message at the tone
'Cause today swear I'm not doin' anything
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh

Nothing at all
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Google Facebook
Lên đầu trang