Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Lazy Song - Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
Bạch Uyển Nhi_Sam | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 22:57:14
216 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Today don't feel like doin' anything
I wanna lay in my bed
Don't feel like pickin' up phone
So leave message at the tone
'Cause today I swear I'm doin' anything

I'm gonna kick my feet up stare at the fan
Turn the TV on throw my in my pants
Nobody's tell me I can't
No
I'll lounging on the couch just chillin' in my snuggie
Click to MTV they can teach me how to dougie

in my castle I'm the fricken man
Ohh yes I said it, I said it, I it 'cause I can
Today I feel like doin' anything
just wanna lay in my bed
Don't feel pickin' up my phone

So leave a at the tone
'Cause today I swear I'm doin' anything
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh
Nothing at all
Woohoo woohoo hoo ooh
I'll wake up do some P90X

Meet a really girl have some really nice sex
And she's gonna out this is great
(Oh my god is great) Yeah
I mess around, get my college degree
I bet my old man be so proud of me

sorry pops you'll just have to wait
Ohh Yes I said it, I said it, I said 'cause I can
Today I don't feel like anything
I just wanna lay my bed
Don't feel like pickin' my phone

So leave a message at tone
'Cause today I swear I'm not anything
No I ain't gonna comb hair
'Cause I goin' anywhere
No no no no no no no no no

I'll just strut my birthday suit
let everything hang loose
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah-eah
Ohh Today I don't feel doin' anything
I wanna lay in my bed

feel like pickin' up my phone
So leave a message at tone
'Cause today I swear I'm not doin'
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh
Nothing at all
Woohoo woohoo hoo ooh

Nothing at all
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang