Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Lazy Song - Bruno Mars

Gửi Bài hát >>
Bạch Uyển Nhi_Yui | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/10/2018 22:57:14
235 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Today I don't feel like anything
just wanna lay in my bed
Don't feel like pickin' up phone
leave a message at the tone
'Cause I swear I'm not doin' anything

I'm gonna kick my feet and stare at the fan
Turn the TV on throw my hand my pants
Nobody's gon' tell I can't
No
I'll be lounging on the couch just chillin' in my
Click to MTV so can teach me how to dougie

'Cause in my castle I'm the fricken
Ohh yes I said it, I said it, I said it 'cause I
I don't feel like doin' anything
I just wanna lay in my
Don't feel like pickin' up phone

So a message at the tone
'Cause today swear I'm not doin' anything
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh
Nothing at all
woohoo hoo ooh ooh
I'll wake up do some P90X

Meet a really nice girl have really nice sex
And she's scream out this is great
my god this is great) Yeah
I mess around, get my college degree
I bet my old man will be so of me

But sorry you'll just have to wait
Ohh Yes I said I said it, I said it 'cause I can
Today don't feel like doin' anything
I just lay in my bed
feel like pickin' up my phone

So leave message at the tone
'Cause I swear I'm not doin' anything
No ain't gonna comb my hair
'Cause ain't goin' anywhere
No no no no no no no no no

I'll just in my birthday suit
And let everything loose
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Ohh Today I don't feel like anything
I just wanna lay my bed

Don't feel pickin' up my phone
So leave a message at tone
'Cause today I swear not doin' anything
Nothing at all
Woohoo woohoo ooh ooh
Nothing at all
Woohoo woohoo hoo ooh

Nothing at all
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang