Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:44:48
125 lượt xem
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định
Lời giải / Bình luận (13)
Nguyễn Tấn Hiếu | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:50:12
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•๖ۣۜS.๖ۣۜA.๖ۣۜO⁀ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:50:53
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B7
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dạ Vũ Thanh Phiền | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:51:03
Chat Online
8.
a. √(5-√3)^2 = |5-√3| = 5 - √3
b. √(1-√2)^2 = | 1 -√2| = √2 - 1
c. √(√3-2)^2 = |√3 - 2 | = 2 - √3
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•๖ۣۜS.๖ۣۜA.๖ۣۜO⁀ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:52:28
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B7
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dạ Vũ Thanh Phiền | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:52:36
Chat Online
7.
a. √3x + 1 có nghĩa <=> 3x + 1 ≥ 0 <=> x ≥ -1/3
b. 5/(1-√x) có nghĩa <=> 1 - √x khác 0 và x ≥ 0 <=> x ≥ 0 và x khác 1
c. √25 - x^2 có nghĩa <=> 25 - x^2 ≥ 0 <=> 25 ≥ x^2 <=> |x| ≤ 5
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nguyễn Tấn Hiếu | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:53:59
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•๖ۣۜS.๖ۣۜA.๖ۣۜO⁀ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:54:26
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B7
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dạ Vũ Thanh Phiền | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:54:42
Chat Online
7.
d. 1/√x^2-4 có nghĩa <=> x^2 - 4 > 0 <=> x^2 > 4 <=> |x| > 2
e. 1/√x^2 + 4 có nghĩa <=> x^2 + 4 > 0 ( luôn đúng với mọi x thực)
=> 1/√x^2+4 luôn có nghĩa với mọi x thuộc R
f. 1/√(4x^2-4x+1) có nghĩa <=> 4x^2 - 4x + 1 > 0 <=> (2x-1)^2 > 0 <=> x khác 1/2
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•๖ۣۜS.๖ۣۜA.๖ۣۜO⁀ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:55:43
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B8
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nguyễn Tấn Hiếu | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:56:14
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ʚanhmanͥdoͣaͫnɞ‏ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 22:14:22
Chat Online
7
a. ĐK : 3x + 1 > 0
<=> x > -1/3
vậy x > -1/3 thì căn thức được xác định
b. ĐK : 1 - √x khác 0
<=> √ x khác 1
<=> x khác 1
và x > 0
vậy x khác 1 và x > 0 thì căn thức được xác định
c. ĐK : 25 - x^2 > 0
<=> x^2 < 25
<=> -5 < x < 5
vậy -5 < x < 5 thì căn thức có nghĩa
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ʚanhmanͥdoͣaͫnɞ‏ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 22:18:07
Chat Online
7
d. ĐK : x^2 -4 > 0
<=> x^2 > 4
<=> x < -2 và x > 2
vậy x < -2 và x > 2 thì biểu thức được xác định
e. ĐK : x^2 + 4 > 0
<=> x^2 > -4 (với mọi x)
vậy biểu thức được xác định với mọi m thuộc R
g. ĐK : 4x^2 - 4x + 1 > 0
<=> (2x - 1)^2 > 0 (với mọi m khác 1/2)
vậy biểu thức được xác định với mọi m khác 1/2
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ʚanhmanͥdoͣaͫnɞ‏ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 22:24:12
Chat Online
8
a. √[(5 - √3)^2]
= |5 - √3|
= 5 - √3 (vì 5 > √3)
b. √[(1 - √2)^2]
= |1 - √2|
= √2 - 1 (vì √2 > 1)
c. √[(√3 - 2)^2]
= |√3 - 2|
= 2 - √3 (vì 2 > √3)
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây
Xem chi tiết Quy chế giải bài tập
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (≠ α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bài tập mới nhất:
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 05-2020 | Tháng 04-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 17.774
2 Không quan tâm 14.844
3 toán IQ 13.661
4 ๖ۣۜCray Hậu Đậu 13.612
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13.360
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Xin lỗi cậu nhé 1.427 6.843
2 Nguyễn Hoàng Bảo ... 1.406 6.756
3 ๖ۣۜZү‿✿ 774 3.677
4 Nguyễn Hoàng Doãn ... 590 2.800
5 -Kimm Chiiii:vv 584 2.790
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 05-2020 | Tháng 04-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 17.774
2 Không quan tâm 14.844
3 toán IQ 13.661
4 ๖ۣۜCray Hậu Đậu 13.612
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13.360
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Xin lỗi cậu nhé 1.427 6.843
2 Nguyễn Hoàng Bảo ... 1.406 6.756
3 ๖ۣۜZү‿✿ 774 3.677
4 Nguyễn Hoàng Doãn ... 590 2.800
5 -Kimm Chiiii:vv 584 2.790
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang