Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:44:48
76 lượt xem
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
Bài tập này đã có 13 lời giải
Lời giải / Bình luận (13)
Lưu ý: Bạn có thể gửi lời giải, đáp án khác nếu thấy chưa đúng!
Nguyễn Tấn Hiếu | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:50:12
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖ۣۜїşεƙαїツ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:50:53
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B7
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dạ Vũ Thanh Phiền | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:51:03
Chat Online
8.
a. √(5-√3)^2 = |5-√3| = 5 - √3
b. √(1-√2)^2 = | 1 -√2| = √2 - 1
c. √(√3-2)^2 = |√3 - 2 | = 2 - √3
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖ۣۜїşεƙαїツ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:52:28
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B7
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dạ Vũ Thanh Phiền | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:52:36
Chat Online
7.
a. √3x + 1 có nghĩa <=> 3x + 1 ≥ 0 <=> x ≥ -1/3
b. 5/(1-√x) có nghĩa <=> 1 - √x khác 0 và x ≥ 0 <=> x ≥ 0 và x khác 1
c. √25 - x^2 có nghĩa <=> 25 - x^2 ≥ 0 <=> 25 ≥ x^2 <=> |x| ≤ 5
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:53:59
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖ۣۜїşεƙαїツ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:54:26
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B7
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dạ Vũ Thanh Phiền | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:54:42
Chat Online
7.
d. 1/√x^2-4 có nghĩa <=> x^2 - 4 > 0 <=> x^2 > 4 <=> |x| > 2
e. 1/√x^2 + 4 có nghĩa <=> x^2 + 4 > 0 ( luôn đúng với mọi x thực)
=> 1/√x^2+4 luôn có nghĩa với mọi x thuộc R
f. 1/√(4x^2-4x+1) có nghĩa <=> 4x^2 - 4x + 1 > 0 <=> (2x-1)^2 > 0 <=> x khác 1/2
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖ۣۜїşεƙαїツ | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:55:43
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
B8
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tấn Hiếu | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 21:56:14
Chat Online
Tìm giá trị của x để các biểu thức sau xác định,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
PUPPETEER | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 22:14:22
Chat Online
7
a. ĐK : 3x + 1 > 0
<=> x > -1/3
vậy x > -1/3 thì căn thức được xác định
b. ĐK : 1 - √x khác 0
<=> √ x khác 1
<=> x khác 1
và x > 0
vậy x khác 1 và x > 0 thì căn thức được xác định
c. ĐK : 25 - x^2 > 0
<=> x^2 < 25
<=> -5 < x < 5
vậy -5 < x < 5 thì căn thức có nghĩa
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
PUPPETEER | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 22:18:07
Chat Online
7
d. ĐK : x^2 -4 > 0
<=> x^2 > 4
<=> x < -2 và x > 2
vậy x < -2 và x > 2 thì biểu thức được xác định
e. ĐK : x^2 + 4 > 0
<=> x^2 > -4 (với mọi x)
vậy biểu thức được xác định với mọi m thuộc R
g. ĐK : 4x^2 - 4x + 1 > 0
<=> (2x - 1)^2 > 0 (với mọi m khác 1/2)
vậy biểu thức được xác định với mọi m khác 1/2
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
PUPPETEER | +1đ điểm giá trị
Thứ 4, ngày 12/06/2019 22:24:12
Chat Online
8
a. √[(5 - √3)^2]
= |5 - √3|
= 5 - √3 (vì 5 > √3)
b. √[(1 - √2)^2]
= |1 - √2|
= √2 - 1 (vì √2 > 1)
c. √[(√3 - 2)^2]
= |√3 - 2|
= 2 - √3 (vì 2 > √3)
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây:
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Đăng ký tài khoản để nhận Điểm Giá trịGiải thưởng khi Giải đáp bài tập | Chính sách thưởng trên Lazi.vn >>

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 21 - 27/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 160
2 Ngốc 150
3 Dạ Vũ Thanh Phiền 112
4 Pika ochotona 96
5 Ori 90
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 _ Vương_ 512 2.286
2 flash wolves 307 1.436
3 Quỳnh Anh Đỗ 291 1.376
4 ❦βé✚ηɠọς❦ 184 859
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 181 786
Lên đầu trang