Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy N sao cho M là trung điểm của AN. Chứng minh CN = AB và CN // AB (Toán học - Lớp 7)

NoName.19261
Thứ 7, ngày 08/07/2017 18:21:35
cho tam giác abc có a=90độ  m là trung điểm của cạnh bc chện tia am lấy điểm n sao cho m là trung điểm của an chứng minh a}cn=ab và cn//ab  b] âm=1phaan 2 bc

Tìm x biết: a) 3x(2x - 1) - 6x(x + 3) = 21; b) (1/3x - 1)(1 + 1/3x) = 0; c) x + 2/11 + x + 2/12 + x + 2/13 = x + 2/14 + x + 2/15 (Toán học - Lớp 7)

Ngọc Liên Nguyễn
Thứ 7, ngày 08/07/2017 17:04:51
1) Cho tam giác ABC vuông tại B(AB < BC).D là trung điểm của AC,trên tia đối của tia DB lấy E sao cho DE=DB.Kẻ đường cao BI. Trên tia BI lấy điểm M sao cho I là trung điểm của BM. Chứng minh:
a) EC//AB.     b)EC=AM.   c)EC vuông góc với AE.    d)EM //AC
2) Tìm x:a) 3x(2x -1) - 6x(x+3)=21.  
b) (1/3x - 1)(1+1/3x)=0
c) x+2/11 + x+2/12 + x+2/13= x+2/14 + x+2/15
3) Cho ∆ABC vuông góc ở A.Kẻ đường cao AH.Gọi I và K lần lượt là hình chiếu của điểm H trên AB và AC.
a) Chứng minh HI vuông góc với HK.
b) Chứng minh IA=HK.      c)Chứng minh IK=AH
d) Gọi O là giao điểm của AH và IK.Chứng minh OI=OK=OA=OH.
4) Tìm 3 số tổng bằng -259.Biết rằng số thứ nhất và số thứ hai tỉ lệ thuận với 5 và 6,số thứ hai và số thứ ba tỉ lệ nghịch với 5 và 4.

Các dạng công thức và bài tập các chuyên đề Đại số 9 (Toán học - Lớp 9)

Nguyễn Anh Khoa
Thứ 7, ngày 08/07/2017 16:52:41
Cho mình xin các dạng công thức và bài tập + đáp án các chuyên đề đại số 9 với. Mình cảm ơn  

Chứng minh tổng 3 số chính phương lên tiếp không phải là chính phương (Toán học - Lớp 8)

Trag Sky
Thứ 7, ngày 08/07/2017 16:31:59
​1. Chứng minh tổng 3 số chính phương lên tiếp không phải là chính phương
2. Chứng minh các số sau đây là số chính phương:
a, (x+1)(x+3)(x+4)(x+6)
b, Nếu m;n là 2 số chính phương thì tích m.n cũng là tổng 2 số chính phương
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 16 - 22/09 | Tháng 09-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 188 940
2 Phương 136 563
3 I love Việt Nam 77 367
4 Thao Sakura 77 338
5 Legend Hoả phiến 76 298
Tháng 8 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang