- Với chức năng gửi tin nhắn ẩn danh, Tin nhắn sẽ không có thông tin người gửi.

- Điều này sẽ giúp cho người khác dám nói tất cả suy nghĩ thật của họ về bạn.

- Ví dụ: Bạn muốn biết các thành viên trong lớp học hoặc bạn bè nghĩ gì về mình, bạn có thể gửi link Nhắn tin ẩn danh của bạn cho họ, bình thường họ sẽ không dám nói với bạn những gì họ nghĩ thật lòng về bạn, thì giờ đây họ có thể nói ra.

Đăng nhập tài khoản để xem tin nhắn ẩn danh gửi đến bạn

Đăng ký / Đăng nhập nhanh chóng bằng Facebook hoặc Google:

Hoặc có thể:

Đăng ký / đăng nhập bằng Email / Điện thoại:

Đăng ký >> | Đăng nhập >>

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/11 | Tháng 11-2019 | Yêu thích
Lên đầu trang