Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: có phải thuốc tao cần không?????​#Lam
Thành viên: Vương Lam_Clathereie
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện