Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: Ko có chuyện yêu thương giả dối
Thành viên: Thược Dược Đen
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện