Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: Ôn á ?  Anh ta chỉ thw hại cj thôi em ạ !!!!!!!!!!!
Thành viên: Huyết Ngôn Thiên Hàn___ Yuzi
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện