Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: Ôn á ?  Anh ta chỉ thw hại cj thôi em ạ !!!!!!!!!!!
Thành viên: Phong Thượng Cửu Thiên _Ryl ♥
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Lên đầu trang