Hyy_Babii
Link | Báo cáo
Thứ 3, ngày 12/02/2019 22:39:55
Thời gian là vàng. Đừng chém gió nữa, không được cái gì hết. Tập trung vào việc chính của học sinh đi, đó là việc học tập, giải trí lành mạnh, chơi thể thao.
posts1 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể bình luận cho nội dung này!

Đăng ký | Đăng nhập

Bình luận qua Facebook:
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện