Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a, Sa vuông góc vói đáy , SA= a căn 2 /2 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Trương Sương
Link | Báo cáo
Thứ 5, ngày 14/06/2018 20:43:48
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a, Sa vuông góc vói đáy , SA= a căn 2 /2 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC
posts0 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể bình luận cho nội dung này!

Đăng ký | Đăng nhập

Bình luận qua Facebook
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang