Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: một phân số có tử nhỏ hơn mẫu 3 đơn vị nếu thêm từ 11 đơn vị và mẫu 17 đơn vị thì được phân số bằng 4/7 tìm phân số ban đầu? giúp mình giải với
Thành viên: pham duong
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang