Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: Tìm diện tích bị giới hạn bởi 3 đường thẳng:(d1): y=1/3.x(d2): y=-3x(d3): y=-x+4
Thành viên: _Claz
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Lên đầu trang