Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: 1)Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.a)C/m tứ giác MDHE là hình chữ nhậtb) Gọi A là trung điểm của HP. C/m tam giác DEA vuôngc)Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để ...
Thành viên: suu pm
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Lên đầu trang