Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: Hãy viết 1 đoạn văn ngắn có sử dụng thành phần trạng ngữ,   trạng ngữ đó bổ sung choý nghĩa gì (ít nhất 3-4 trạng ngữ)
Thành viên: Nguyễn Kiều Na
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Lên đầu trang