Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: Sắp thi mà chưa ôn đc j hết...
Thành viên: Thư-yuriki
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Lên đầu trang