Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: https://lazi.vn/messages/d/1914/1555510564_Nek cậu, Phò là gj zậy? Nứng là gj zậy? đầu óc tớ hơi trong sáng nên tớ đéo có hiểu mấy từ đó của cậu nhé. đ!t mẹ giỏi vô ib nói đi nói đi nhé pạn. Cái loại đéo dám nói trước mặt còn bày đặt ta đây, ib nói đi k ...
Thành viên: _Dương_Hoàng_Nhi_(Py_Lùn)
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Lên đầu trang