Báo cáo Nội dung vi phạm Quy chế hoạt động Lazi

Nội dung đăng: Những con người ngày đêm giúp đỡ vậy mà không một lời biết ơn. Trái lại, người ta còn hại đến mình. Vậy giúp họ để được lợi ích gì? Những còn người ấy chỉ biết đến lợi ích cá nhân thật đáng trê trách, không đáng để được trân trọng :3
Thành viên: Nguyễn Thành Trương
Nội dung báo cáo vi phạm (*):
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 02-2020 | Tháng 01-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 5.028
2 Nguyễn Ngọc Lâm 4.794
3 Nguyễn Công Tỉnh 3.190
4 Duy Bách 3.017
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 2.786
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.818
2 Duy Bách 2.265
3 Hiệp Nguyễn 1.436
4 Hôm nay tôi buồn 1.283
5 Not Mind 1.260
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Tuệ Anh 488 2.363
2 ✨H•oàng×N•gọc 428 2.028
3 Mộc trà [su nek] :)) 243 1.149
4 Vũ Vũ Minh 181 884
5 ... 173 854
Lên đầu trang