Báo Sai Đáp Án hoặc Nội dung câu hỏi không đúng

Câu trắc nghiệm: Mô hình hợp tác xã được xây dựng trong những ngành kinh tế nào ở Miền Bắc nước ta?
Các đáp án đưa ra:
A. Nông nghiệp, giao thông vận tải
B. Nông nghiệp và thù công nghiệp
C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp
D. Thủ công, thương nghiệp và công nghiệp
Ý kiến của bạn, nội dung báo sai (*):
Họ tên của bạn:
Email hoặc Điện thoại:
Nhập mã kiểm tra (*):
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Lên đầu trang