suu pm

Xem Thông tin | Chat Online
76 lượt xem
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá

Giới tính
Địa chỉ
Năm sinh
Chiều cao
Cân nặng
Trình độ
Nghề nghiệp
Giới thiệu:
Thành tích trong Học tập trên Lazi.vn
Lời giải: 0
Tổng điểm: 0
suu pm
Link | Report
2018-12-07 21:43:35
Chat Online
1)Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.
a)C/m tứ giác MDHE là hình chữ nhật
b) Gọi A là trung điểm của HP. C/m tam giác DEA vuông
c)Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA
2)Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, Elà trung điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D qua AC, F là giao điểm của DN và AC.
a) Tứ giác AEBF là hình gì? Vì sao?
b) Các tứ giác ADBM là hình gì? Vì sao?
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể bình luận cho nội dung này!

Đăng ký | Đăng nhập

Lên đầu trang