Tống điện trung Dương Giám phó Thục kiến tướng công (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống điện trung Dương Giám phó Thục kiến tướng công Khứ thuỷ tuyệt hoàn ba, Duệ vân vô định tư. Nhân sinh tại thế gian, Tụ tán diệc tạm thì. Ly biệt trùng tương phùng, Ngẫu nhiên khởi định kỳ.

Tống Đại Lý Phong chủ bạ ngũ lang thân sự bất hợp khước phó Thông Châu chủ bạ, tiền Lãng Châu hiền tử, dư dữ chủ bạ bình chương Trịnh thị nữ tử thuỳ dục nạp thái Trịnh thị bá phụ kinh thư chí nữ tử dĩ (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Đại Lý Phong chủ bạ ngũ lang thân sự bất hợp khước phó Thông Châu chủ bạ, tiền Lãng Châu hiền tử, dư dữ chủ bạ bình chương Trịnh thị nữ tử thuỳ dục nạp thái Trịnh thị bá phụ kinh thư chí nữ tử dĩ hứa tha tộc thân sự toại ...

Tống Đàm nhị phán quan (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Đàm nhị phán quan Tiên đế cung kiếm viễn, Tiểu thần dư thử sinh. Tha đà bệnh Giang Hán, Bất phục yết Thừa Minh. Tiễn nhĩ bạch đầu nhật, Vĩnh hoài Đan Phụng thành. Trì trì ...

Tống Đậu cửu quy Thành Đô (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Đậu cửu quy Thành Đô Văn chương diệc bất tận, Đậu tử tài tung hoành. Phi nhữ cánh khổ tiết, Hà nhân phù đại danh. Độc thư Vân Các quán, Vấn quyên Cẩm Quan thành. Ngã hữu Hoãn Hoa trúc,

Tống Điền tứ đệ tướng quân Quỳ Châu Bá trung thừa mệnh khởi cư Giang Lăng tiết độ Dương Thành quận vương Vệ công mạc (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Điền tứ đệ tướng quân Quỳ Châu Bá trung thừa mệnh khởi cư Giang Lăng tiết độ Dương Thành quận vương Vệ công mạc Ly diên bãi đa tửu, Khởi địa phát hàn đường. Hồi thủ trung thừa toạ, Trì tiên dị tính vương.

Tống Đoàn công tào quy Quảng Châu (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Đoàn công tào quy Quảng Châu Nam Hải xuân thiên ngoại, Công tào kỷ nguyệt trình. Giáp vân lung thụ tiểu, Hồ nhật lạc thuyền minh. Giao Chỉ đan sa trọng, Thiều châu bạch cát khinh. Hạnh ...

Tống Hà thị ngự quy triều (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Hà thị ngự quy triều Chu tiếp chư hầu tiễn, Xa dư sứ giả quy. Sơn hoa tương ánh phát, Thuỷ điểu tự cô phi. Xuân nhật thuỳ sương mấn, Thiên ngung bả tú y. Cố nhân tòng thử ...

Tống Hàn thập tứ Giang Đông cận tỉnh (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Hàn thập tứ Giang Đông cận tỉnh Binh qua bất kiến Lão Lai y, Thán tức nhân gian vạn sự phi. Ngã dĩ vô gia tầm đệ muội, Quân kim hà xứ phỏng đình vi. Hoàng Ngưu giáp tĩnh, thán thanh chuyển, Bạch ...

Tống Lăng Châu Lộ sứ quân phó nhiệm (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Lăng Châu Lộ sứ quân phó nhiệm Vương thất tỉ đa nan, Cao quan giai vũ thần. U, Yên thông sứ giả, Nhạc mục dụng từ nhân. Quốc đãi hiền lương cấp, Quân đương bạt trạc tân. Bội đao thành ...

Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều Đồng trĩ tình thân tứ thập niên, Trung gian tiêu tức lưỡng mang nhiên. Cánh vi hậu hội tri hà địa, Hốt mạn tương phùng thị biệt diên. Bất phận đào hoa hồng tự cẩm, Sinh ...

Tống Lư thập tứ đệ thị ngự hộ Vi thượng thư linh thấn quy thượng đô nhị thập vận (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Lư thập tứ đệ thị ngự hộ Vi thượng thư linh thấn quy thượng đô nhị thập vận Tố mạc độ giang viễn, Chu phan đăng lục vi. Bi minh tứ mã cố, Thất thế vạn nhân huy. Tham tá khốc từ tất, Môn lan thuỳ ...

Tống Lý bát bí thư phó Đỗ tướng công mạc (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Lý bát bí thư phó Đỗ tướng công mạc Thanh liêm bạch phảng Ích Châu lai, Vu Giáp thu đào thiên địa hồi. Thạch xuất đảo thinh phong diệp há, Lỗ dao bối chỉ cúc hoa khai. Tham xu tướng phủ kim thần ...

Tống Lý công tào chi Kinh Châu sung Trịnh thị ngự phán quan trùng tặng (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Lý công tào chi Kinh Châu sung Trịnh thị ngự phán quan trùng tặng Tằng văn Tống Ngọc trạch, Mỗi dục đáo Kinh Châu. Thử địa sinh nhai vãn, Dao thông thuỷ quốc thu. Cô thành Nhất Trụ ...

Tống Lý khanh Hoa (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Lý khanh Hoa Vương tử tư quy nhật, Trường An dĩ loạn binh. Triêm y vấn hành tại, Tẩu mã hướng thừa minh. Mộ cảnh Ba Thục tích, Xuân phong Giang Hán thanh. Tấn sơn tuy tự ...

Tống Mạnh thập nhị thương tào phó Đông Kinh tuyển (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Mạnh thập nhị thương tào phó Đông Kinh tuyển Quân hành biệt lão thân, Thử khứ khổ gia bần. Tảo kính lưu liên khách, Giang san tiều tuỵ nhân. Thu phong Sở trúc lãnh, Dạ tuyết Củng mai ...

Tống Nghiêm thị lang đáo Miên Châu, đồng đăng Đỗ sứ quân giang lâu, đắc tâm tự (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Nghiêm thị lang đáo Miên Châu, đồng đăng Đỗ sứ quân giang lâu, đắc tâm tự Dã hứng mỗi nan tận, Giang lâu diên thưởng tâm. Qui triều tống sứ tiết, Lạc cảnh tích đăng lâm. Sảo sảo yên tập chử, Vi ...

Tống Nguỵ nhị thập tứ tư trực sung Lĩnh Nam chưởng tuyển, Thôi lang trung phán quan kiêm ký Vi Thiều Châu (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Nguỵ nhị thập tứ tư trực sung Lĩnh Nam chưởng tuyển, Thôi lang trung phán quan kiêm ký Vi Thiều Châu Tuyển tào phân Ngũ Lĩnh, Sứ giả lịch Tam Tương. Tài mỹ ưng thôi tiến, Quân hành tá kỷ cương.

Tống Nguyên nhị thích Giang Tả (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Nguyên nhị thích Giang Tả Loạn hậu kim tương kiến, Thu thâm phục viễn hành. Phong trần vi khách nhật, Giang hải tống quân tình. Tấn thất Đan Dương doãn, Công tôn Bạch Đế thành. Kinh qua tự ...

Tông phất tử (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tông phất tử Tông phất thả bạc lậu, Khởi tri thân hiệu năng. Bất kham đại bạch vũ, Hữu túc trừ thương nhăng. Huỳnh huỳnh kim thố đao, Trạc trạc chu ti thằng. Phi độc nhan sắc hảo, Diệc ...

Tống thập ngũ đệ thị ngự sứ Thục (Đỗ Phủ) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống thập ngũ đệ thị ngự sứ Thục Hỉ đệ văn chương tiến, Thiêm dư biệt hứng khiên. Sổ bôi Vu Giáp tửu, Bách trượng Nội Giang thuyền. Vị tức sài lang đấu, Không thôi khuyển mã niên. Qui triều đa ...
4.3
52 sao / 12 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.3 SAO trên tổng số 12 đánh giá
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 07 - 13/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 _ Vương _ 488 2.186
2 flash wolves 276 1.285
3 Quỳnh Anh Đỗ 250 1.175
4 ❦βé✚ηɠọς❦ 173 807
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 166 723
Lên đầu trang