Tự Thán Kỳ 1 (Tự Than Thân Kỳ 1) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Con bóng đi về chốc bấy nay, Chữ duyên nào đã chắc trong tay. Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt, Trông suốt nhân tình dạ muốn say. Muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn, Một đời riêng mấy kiếp chua cay. Nỗi mình nỗi bạn ...

Tự Thán Kỳ 2 (Tự Than Thân Kỳ 2) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Lẩn thẩn đi về mấy độ nay, Vì đâu đeo đẳng với nơi vầy. Ấm trà tiêu khát còn nghe giọng, Chén rượu mừng xuân dạ thấy say. Điểm lữ trông chừng mây đạm nhạt, Dòng thu xem cỡ nước vơi đầy. Thương ai hẳn lại thương ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 2 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 2) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Thắc mắc sầu riêng khó giở ra, Đêm tàn khêu mãi thấy thêm hoa. Muốn về nhưng có về sao đến, Biết nói song le nói được mà. Sông bắc trông chừng chênh bóng thỏ, Lầu nam nghe đã trống canh gà. Trăm năm gặp gỡ là bao ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 4 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 4) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Đàn tao từng mấy mặt treo cờ, Thua được lần nhau phải thế chưa. Tả hận phấn son cùng chén rượu, Ngưng duyên bèo lạc với dòng thơ. Non cao bể rộng vâng lời cả, Nước chảy hoa trôi vẫn ý xưa, Còn nợ trần gian còn phải ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 1 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 1) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

E lệ đàn tao dám cất cờ. Phong tình chước ấy đã hay chưa. Đem lời vàng ngọc gieo nên tiếng, Sẻ nợ tang bồng giả với thơ, Gặp gỡ cũng là trong bốn bể, Phao tung kẻo thẹn trước nghìn xưa. Sau này dầu có bao nhiêu ...

Chí Hiên Tặng Kỳ 2 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Rủi may nào sá nghĩ cùng thông, Chưa dễ tri âm tỏ nỗi lòng. Ra Bắc phen này mong nỗi việc. Vào Nam ngẫm trước cũng hoài công. Bạn tao năm hết mâm trà lạt, Quán khách canh chày mảnh áo mong. Gớm nhẽ trông ra mù khói ...

Chí Hiên Tặng Kỳ 1 (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Chữ giao nguyền với mấy năm tròn, Xe nón tình kia mãi mãi còn. Chẳng biết dạ người đen tựa mực, Sao hay lòng khách thắm như son. Còn tai chữa vãng lời vàng ngọc, Có mắt càng xem mặt nước non. Chớ trách chúa xuân ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 6 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 6) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Bình thuỷ tương phùng nguyệt hạ tôn, Cương trường phiến phiến thuộc nan ngôn. Khiêu cầm hữu ý minh hoàng xướng, Nhiễu thụ vô đoan ngữ thước huyên. Thuỳ thục già thanh quy Hán khuyết, Tự tu liên bộ xuất Hồ môn. Bán ...

Tưởng Đáo Nhân Tình Minh Nhiên Há Lệ Nhân Nhi Tẩu Bút Phụng Trình (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Ba sinh tự hẹn nghĩa non vàng, Man mác lòng riêng lại ngỡ càng. Lối bước đèo mây đành chẳng đã, Mảnh nguyền hương lửa ngỡ lên đường. Nước non lời nọ nào chuông chắn, Trăng gió lòng kia mãi chán chường. Đày đoạ thân ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 5 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 5) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Hàn danh cửu ngưỡng hỉ tương phùng, Cận tiếp quang nghi nhật chính đông. Hậu ý thuỷ giao tri thuỷ đạm, Tình hoài sơ ẩm giác thuần nùng. Ngô châu thanh khí hoàn tương thượng, Ngã bối tài tình chính sở chung. Ác thủ ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 7 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 7) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Quý vô tài điệu sử nhân kinh, Thập tải phong trần quán nhĩ linh. Dĩ thị lâm bình tri địch thủ, Mạc tu xao nguyệt khổ đàn tinh. Vi luân vi đạn tuỳ tao ngộ, Thuỳ phụng thuỳ oanh nhiệm phú sinh. Tạo vật ư nhân hà cẩu ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 3 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 3) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Thẹn không đủ sức khiến người kinh, Gió bụi mười năm trải thác ghềnh. Ngồi trước bàn thờ hay địch thủ, Chọn tìm thi tứ lựa vần tinh. Bánh xe với đạn do hoàn cảnh, Chim phượng hay oanh vốn đã sinh. Con Tạo với người ...

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 8 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 8) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Ma diệt thông minh giảm kiến linh, Tái mao tâm khiếu thặng như đình. Chỉ duyên tuỳ phận cấp bôn tẩu, Vị đắc phóng hoài tề nhục vinh. Đầu thượng tuyết sương thần diệc quyện, Vẫn dư tao phách vị phi hinh. Liên hương ...

Cảm Cựu Tống Tân Xuân Chi Tác Kỳ 1 (Cảm Năm Cũ, Tiễn Xuân Mới Kỳ 1) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Xuân này nào phải cái xuân xưa, Có sớm ư? thời lại có trưa. Cửa đông hoa còn thưa thớt bóng, Buồng thoa oanh khéo dập dìu tơ Phong lưu trước mắt bình hương nguội, Quang cảnh trong đời chiếc gối mơ. Cân vàng nửa ...

Cảm Cựu Tống Tân Xuân Chi Tác Kỳ 2 (Cảm Năm Cũ, Tiễn Xuân Mới Kỳ 2) (Hồ Xuân Hương) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Mới biết vị đời chua lẫn ngọt Mà xem phép tạo nắng thì mưa. Tri âm đắp nửa chăn còn ngắn, Bức vách nghe xa tiếng đã thừa. Nếm mía vụ này ngon những ngọn, Trông gương ngày nọ bẵng như tờ. Xưa nay còn ...

Chiều hôm nhớ nhà (Bà huyện Thanh Quan) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Vàng toả non tây, bóng ác tà, Đầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa. Ngàn mai lác đác, chim về tổ, Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà. Còi mục thét trăng miền khoáng dã, Chài ngư tung gió bãi bình sa. Lòng ...

Cảnh Hương Sơn (Bà huyện Thanh Quan) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Đệ nhất nam thiên ấy cảnh này, Thuyền nan đón khách máy chèo lay. Hai bên quả núi lồng hương suối, Bốn mặt hoa ngàn rủ bóng cây. Cửa Phật lơ thơ tầng đá dãy, Chùa tiên bát ngát khói hương bay. "Nam vô" tiếng dậy ...

Buổi chiều lữ thứ Thơ (Bà huyện Thanh Quan) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn, Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn. Gác mái, ngư ông về viễn phố, Gõ sừng, mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, Dặm liễu sương sa khách bước dồn. Kẻ chốn trang ...

Tháp Đổ (Tố Hữu) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Ai lẩn thẩn đem màu tươi hoa lá Rắc trên cành khô chết nhựa trong cây ? Ai khờ dại nhặt từng viên gạch rã Băng bó sườn cổ tháp đã lung lay ? Cây dù gượng xanh lại ngày xuân cũ Tháp dù mong hàn lại vết phong ...

Hai Đứa Trẻ  (Tố Hữu) (Văn học trong nước) Sưu tầm

Tôi không dám mời anh đi xa lạ Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn Kể làm sao cho hết cảnh lầm than Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả! Này đây anh một bức tranh gần gũi: Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành.
4.3
52 sao / 12 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.3 SAO trên tổng số 12 đánh giá
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 07 - 13/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 _ Vương _ 488 2.186
2 flash wolves 276 1.285
3 Quỳnh Anh Đỗ 249 1.170
4 ❦βé✚ηɠọς❦ 173 807
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 166 723
Lên đầu trang