Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu, Tự tương ma tẩy nhận tiền triều. Đông phong bất dữ Chu lang tiện, Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.

Vũ (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Liên vân tiếp tái thiêm điều đệ, Sái mạc xâm đăng tống tịch liêu. Nhất dạ bất miên cô khách nhĩ, Chủ nhân song ngoại hữu ba tiêu.

Văn thiền (Đỗ mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Hoả vân sơ tự diệt, Hiểu giốc dục vi thanh. Cố quốc hành thiên lý, Sơ thiền hốt sổ thanh.

Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Cố lý khê đầu tùng bách song, Lai thời tận nhật ỷ tùng song.  Đỗ Lăng tùy uyển dĩ tuyệt quốc,  Thu vãn nam du cánh độ giang.

Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên (Đỗ mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Thanh thì hữu vị thị vô năng, Nhàn ái cô vân tĩnh ái tăng. Dục bả nhất huy giang hải khứ, Lạc Du nguyên thượng vọng Chiêu Lăng.

Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tiêu sái giang hồ thập quá thu, Tửu bôi vô nhật bất trì lưu. Tạ Công thành bạn khê kinh mộng, Tô Tiểu môn tiền liễu phất đầu.

Tuyên Châu tống Bùi phán quan vãng Thư Châu, thời Mục dục phó quan quy kinh (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Nhật noãn nê dung tuyết bán tiêu, Hành nhân phương thảo mã thanh kiêu. Cửu Hoa sơn lộ vân già tự, Thanh Dặc giang thôn liễu phất kiều.

Trương Hảo Hảo thi (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Quân vi Dự Chương xu, Thập tam tài hữu dư. Thuý truất phượng thủ vĩ, Đan diệp liên hàm phụ

Trường An tuyết hậu (Đỗ mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tần lăng Hán uyển sâm si tuyết, Bắc khuyết nam sơn thứ đệ xuân. Xa mã mãn thành nguyên thượng khứ, Khởi tri trù trướng hữu nhàn nhân.

Trường An thu vọng (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Lâu ỷ sương thụ ngoại, Kính thiên vô nhất hào. Nam sơn dữ thu sắc, Khí thế lưỡng tương cao.

Trùng tống (Đỗ mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Thủ niên kim phó cô, Yêu huyền ngọc lộc lô. Ba đầu phong bắc chính hảo khứ, Hệ thủ khả hãn kiềm tác nô. Lục cung tuy niệm Tương Như phú, Kỳ ná phòng biên trọng vũ phu!

Trung đồ ký hữu nhân (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Đạo bàng cao mộc tận y y Lạc diệp kinh phong xứ xứ phi Vị đáo hương quan văn tảo nhạn Độc vu khách lộ thụ hàn y

Trịnh Quán hiệp luật (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Trịnh Quán hiệp luật Quảng văn di vận lưu xư tán, Kê khuyển đồ thư cộng nhất thuyền. Tự thuyết giang hồ bất quy sự, Trở phong trung tửu quá niên niên.

Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Phương thảo phục phương thảo, Đoạn trường hoàn đoạn trường. Tự nhiên kham há lệ, Hà tất cánh tàn dương.

Trà Sơn hạ tác (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Xuân phong tối yểu điệu, Nhật hiểu Liễu Thôn tây. Kiều vân quang chiếm tụ, Kiện thuỷ minh phân khê

Tống Lý Quần Ngọc phó cử (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Cố nhân biệt lai diện như tuyết, Nhất tháp phất vân thu ảnh trung. Ngọc bạch hoa hồng tam bách thủ, Ngũ Lăng thuỳ xướng dữ xuân phong?

Tống Lưu tú tài quy Giang Lăng (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Thái phục tiên hoa cận chử cung Lô ngư tân thục biệt Giang Đông Lưu Lang phố dạ xâm thuyền nguyệt Tống Ngọc đình xuân lộng tụ phong

Tống ẩn giả nhất tuyệt (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Vô môi kính lộ thảo tiêu tiêu, Tự cổ vân lâm viễn thị triêu. Công đạo thế gian duy bạch phát, Quý nhân đầu thượng bất tằng nhiêu.

Tích xuân (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Hoa khai hựu hoa lạc Thời tiết ám trung thiên Vô kế diên xuân nhật

Thương sơn Ma đỗng (Đỗ Mục) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Vân quang lam thải tứ diện hợp, Tang nhu thuỳ liễu thập dư gia. Trĩ phi lộc quá phương thảo viễn, Ngưu hạng kê thì xuân nhật tà.
4.3
52 sao / 12 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.3 SAO trên tổng số 12 đánh giá
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 07 - 13/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 _ Vương _ 488 2.186
2 flash wolves 276 1.285
3 Quỳnh Anh Đỗ 249 1.170
4 ❦βé✚ηɠọς❦ 173 807
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 166 723
Lên đầu trang