Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho hình chữ nhật ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. Trên tia đối của tia CB lấy điểm P. DB cắt PN tại Q và cắt MN tại O. Đường thẳng qua O song song với AB cắt QM tại H (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Cindy Phương
Thứ 7, ngày 25/03/2017 20:25:53
Cho hình chữ nhật ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. Trên tia đối của tia CB lấy điểm P. DB cắt PN tại Q và cắt MN tại O. Đường thẳng qua O song song với AB cắt QM tại H.
a) CM: HM = HN.
b) CM: MN là phân giác của góc QMP

Giải phương trình: a) |5x - 10| = 2x + 4. b) |3x - 6| = 5x + 1. Cho a > 0, b > 0. Chứng minh rằng: a^3 + b^3/2 ≥ (a + b/2)^3 (Toán học - Lớp 8)

Thành Phạm Đức
Thứ 7, ngày 25/03/2017 10:45:25
C1: |5x - 10| = 2x + 4
C2: |3x - 6| = 5x + 1
C3: Một số tự nhiên có 2 chữ số với tổng các chữ số của nó bằng 14. Nếu viết thêm chữ số 1 vào giữa 2 chữ số của nó thì được số mới lớn hơn số đã cho 550 đơn vị. Tìm số ban đầu?
C4: Cho a > 0, b > 0. Chứng minh rằng: a^3 + b^3/2 ≥ (a + b/2)^3

Giải phương trình: a) |2x - 4| = 3(1 - x). b) |x + 2| = 3x - 5. Chứng minh rằng: x^2 + y^2 + z^2 ≥ xy + yz + zx; ∀x,y,z ∈ R (Toán học - Lớp 8)

Thành Phạm Đức
Thứ 7, ngày 25/03/2017 10:36:40
C1: |2x - 4| = 3(1 - x) <giải pt>
C2: CMR: x^2 + y^2 + z^2 ≥ xy + yz + zx; ∀x,y,z ∈ R
C3: |x + 2| = 3x - 5 <giải pt>
C4: Một người đi từ A đến B với vận tốc 24km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27km/h. (Kẻ bảng và giải chi tiết)
C5: Cho các số thực x, y thỏa mãn x + 4y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức: A = x^2 + 4y^2

Câu nghi vấn sau dùng chức năng gì? Từ đó cho biết cách thực hiện hành động nói của câu nghi vấn: Thân gầy guộc lá mong manh, Mà sao nên lũy nên thành tre ơi? (Ngữ văn - Lớp 8)

Nguyen thanh tu
Thứ 7, ngày 25/03/2017 09:41:46
Câu 1: Xác định kiểu câu và hành động nói của các câu sau:
a) Lão Hạc ơi! (1) Lão hãy yên lòng nhắm mắt! (2) Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. (3) Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão (4)
b) "Với vẻ mặt băn khoăn, cái Tí bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ (1). Này u ăn đi! (2) Để mãi (3). U có ăn thì con mới ăn...(4)
Câu 2: Câu nghi vấn sau đây dùng chức năng gì? Từ đó cho biết cách thực hiện hành động nói của câu nghi vấn sau:
"Thân gầy guộc lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi!"
(Tre Việt Nam - Nguyễn Duy)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DOREMON 591
2 Cô giáo Lan 544
3 Trinh Le 344
4 Phạm Quốc Anh 187
5 Đặng Thị Linh Chi 168
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 215 856
2 Cô giáo Lan 129 588
3 Trinh Le 125 564
4 DOREMON 116 446
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top