Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ HE, HF lần lượt vuông tại AB, AC. Gọi I là trung điểm BC (Toán học - Lớp 8)

Kaito Shin
Thứ 2, ngày 16/10/2017 22:39:34
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ HE, HF lần lượt vuông tại AB, AC. Gọi I là trung điểm BC. C/M:
1) EF = AH
2) AI vuông EF
3) Gọi M là trung điểm của HB, N là trung điểm HC. C/M: EMNF là hình thang vuông

Tìm x biết: a) (x - 1)^3 - 9 + 9x = 0; b) 9x^2 - 4 - 2(3x - 2)^2 = 0; c) (x^3 - x^2) - 4x^2 + 8x - 4 = 0; d) x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0 (Toán học - Lớp 8)

Kaito Shin
Thứ 2, ngày 16/10/2017 22:34:09
Tìm x biết:
a) (x - 1)^3 - 9 + 9x = 0
b) 9x^2 - 4 - 2(3x - 2)^2 = 0
c) (x^3 - x^2) - 4x^2 + 8x - 4 = 0
d) x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0

Phân tích đa thức thành nhân tử: a^3 - b^3 - 3a^2 + 3a - 1; 2a^2(x + y + z) - 4ab(x + y + z) + 2b^2(x + y + z); (1 + 2x)(1 - 2x) - x(x - 2)(x + 2) (Toán học - Lớp 8)

Kaito Shin
Thứ 2, ngày 16/10/2017 22:31:50
Phân tích đa thức thành nhân tử:
1) a^3 - b^3 - 3a^2 + 3a - 1
2) 2a^2(x + y + z) - 4ab(x + y + z) + 2b^2(x + y + z)
3) (1 + 2x)(1 - 2x) - x(x - 2)(x + 2)

Biết: Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Sunfua là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là lưu huỳnh. Clorua là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là clo (Hóa học - Lớp 8)

Kim Vy
Thứ 2, ngày 16/10/2017 21:46:12
1. Biết :
- Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
- Sunfua là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là lưu huỳnh.
- Clorua là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là clo.
a) Lập công thức hóa học hợp chất Sắt(II) oxit, Sắt(II) oxit, nitơ oxit, sắt sunfua.
b) Lập công thức hóa học hợp chất biết một loại oxit lưu huỳnh chứa 50%S và một loại 40%S. Tính hóa trị S trong mỗi hợp chất sắt sunfua chứa 63,6
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 342 1.440
2 Huyền Thu 214 890
3 DOREMON 173 724
4 Thien Tu Borum 78 251
5 Angel star •♥•MoN•♥ 47 195
Google Facebook
scroll top