Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Hỗn hợp (M) gồm oxit của một kim loại hoá trị II và muối cacbonat của kim loại đó được hòa tan hết bằng axit H2SO4 loãng vừa đủ, tạo ra khí (N) và dung dịch (L) (Hóa học - Lớp 10)

Phương Nguyễn
Thứ 6, ngày 18/08/2017 20:14:17
Hỗn hợp (M) gồm oxit của một kim loại hoá trị II và muối cacbonat của kim loại đó được hòa tan hết bằng axit H2SO4 loãng vừa đủ, tạo ra khí (N) và dung dịch (L). Đem cô cạn đung dịch (L) thu được một lượng muối khan bằng 168% khối lượng (M). Xác định kim loại hoá trị II, biết khí (N) bằng 44% khối lượng của (M)

Xác định nồng độ, số mol ion: a) Hòa tan 0,1 mol HCl với nước thu được 200ml dd A. b) Hòa tan 4g NaOH với nước thu được 400ml dd B. c) Trộn 250 ml dd NaCl 0,1M với 250ml dd Na2SO4 0,2M (Hóa học - Lớp 11)

NoName.27309
Thứ 6, ngày 18/08/2017 19:00:25
Xác định nồng độ, số mol ion:
a, Hòa tan 0,1 mol HCL với nước thu được 200ml dd A
b, Hòa tan 4(g) NAOH với nước thu được 400ml dd B
c, Trộn 250 ml dd NaCl 0,1(M) với 250ml dd Na2So4 0,2 (M)
GIUSP MÌNH VỚI MAI KTRA RỒI Ạ !
THANKS YOU♥♥♥

Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại nhôm cần dùng 500ml dd HCl 1,2M. Tính nồng độ mol và nồng độ % của dd thu được sau phản ứng (Hóa học - Lớp 8)

Mai Phương
Thứ 6, ngày 18/08/2017 18:56:21
Cho khối lượng riêng của dung dịch HCl là 1,12g/ml, thể tích dung dịch thu được sau phản ứng thay đổi không đáng kể

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử: Cu2FeSx + O2 --> Cu2O + Fe3O4 + SO2; FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + S + H2O; FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O (Hóa học - Lớp 9)

NoName.27292
Thứ 6, ngày 18/08/2017 16:03:30
​Cu2FeSx + O2 --> Cu2O + Fe3O4 + SO2
FexOy + H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + SO2 + S + H2O
FexOy + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
M + HNO3 --> M(NO3)n + NxOy + H2O(M là kim loại hóa trị n)

Hỗn hợp Na và K tác dụng hết với H2O cho 2,24 lít hidro (đktc) và dung dịch B. Trung hòa dung dịch B bằng dung dịch axit HCl 0,5M và cô can dung dịch thu được 13,3g muối khô. Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp (Hóa học - Lớp 9)

Ng' Tkế Ank
Thứ 6, ngày 18/08/2017 15:35:16
B1: Hỗn hợp Na và K tác dụng hết với H2O cho 2,24 lit hidro ở DKTC và dung dịch B Trung hòa đ B = đ axit HCL 0,5 M và cô can đ thu dc 13,3g muối khô 
a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp mỗi đ 
b) Tính thể tích HCL đã dùng
B2: Hỗn hợp kẽm và đồng nặng 4,825g dc hòa tan axit nitric đặc thấy thoát ra 3,36( đề xi mét khối) No2 ở DKTC tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại đã dùng 
Mong anh chi các bạn giúp đỡ cho em bài này

Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e bằng 58, số hạt proton gần bằng 82 số hạt notron. Tính Z và A theo nguyên tố X (Hóa học - Lớp 10)

Phạm Mỹ
Thứ 6, ngày 18/08/2017 14:28:55
1. Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 58 sốhạt proton gần bng82 số hạt notron .Tính Z và A theo nguyên tố X.
2. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p,e,n bằng 82, tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 22 hạt.Xác định Z,A và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.
3. Cho nguyên tử X,Y,Z.Tổng số hạt p,e,n trong các nguyên tử lần lượt là 16,58,78.Số notron trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố khác nhau không quá 1 đơn vị.Hãy xác định các nguyên tố và kí hiệu của các nguyên tố.

Nguyên tố A có công thức oxit cao nhất là AO2, trong đó phần trăm về khối lượng của A và O bằng nhau. Nguyên tố A là? (Hóa học - Lớp 10)

Dương Anh
Thứ 6, ngày 18/08/2017 11:02:31
1. Nguyên tố A có công thức oxit cao nhất là AO2, trong đó phần trăm về khối lượng của A và O bằng nhau. Nguyên tố A là ?
2. Một nguyên tố R có hóa trị trong oxi bậc cao nhất bằng hóa trị trong hợp chất này với hiđro, phân tử khối oxi này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hiđro. R là nguyên tố nào
3. Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3,K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc, tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua khan. Vậy m có giá trị là bao nhiêu gam ?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 13 - 19/08 | Tháng 08-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top