Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M, thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. Tính V (Hóa học - Lớp 11)

Trần Na
Thứ 7, ngày 25/03/2017 22:04:55
Câu 1. Tính thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khí SO2 (đktc)?
Câu 2. Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M, thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. Tính V
Câu 3. Cho 2,4g kim loại X hóa trị II vào 200ml dung dịch HCl 0,75M, thấy sau phản ứng vẫn còn một phần kim loại chưa tan hết. Cũng 2,4g nếu tác dụng vs 250ml dung dịch HCl 1M thấy sau phản ứng vẫn còn axit dư. X là?

Cho 3,6g axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,28g hỗn hợp chất rắn khan. Tìm CTPT của X (Hóa học - Lớp 11)

Trần Na
Thứ 7, ngày 25/03/2017 21:54:01
Câu 1. Cho 15,6g hỗn hợp 2 ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2g Na thu được 24,5g chất rắn. Hai ancol đó là?
Câu 2. Trung hòa 3g một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là bao nhiêu? 
Câu 3. Cho 3,6g axit cacboxylic no đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,28g hỗn hợp chất rắn khan. Tìm CTPT của X
Câu 4. Đốt chát hoàn toàn 0,01mol một axit cacboxylic đơn chức cần dùng V lít O2 (đktc) thu được 0,04mol CO2 và 0,03mol H2O. Tìm V

Ở 25 độ C độ tan của CuSO4 là 32g. Tính khối lượng của CuSO4 và khối lượng của nước cần lấy để pha chế được ở nhiệt độ đó (Hóa học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Việt Máu Mặt
Thứ 7, ngày 25/03/2017 14:45:19
Ở 25 độ C độ tan của CuSO4 là 32g
a) Tính khối lượng của CuSO4 và khối lượng của nước cần lấy để pha chế được ở nhiệt độ đó
b) Hạ nhiệt độ của dung dịch ban đầu xuống 15 độ C thấy có m (g) tinh thể CuSO4.aH2O tách khỏi dung dịch. Khi phân tích thành phần của 1 tinh thể ngậm nước nói trên thấy tỉ lệ số nguyên tử S và nguyên tử H là 1:18. Biết độ tan của dung dịch CuSO4 ở nhiệt độ này là 22g. Tính m
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DOREMON 591
2 Cô giáo Lan 544
3 Trinh Le 344
4 Phạm Quốc Anh 187
5 Đặng Thị Linh Chi 168
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 215 856
2 Cô giáo Lan 129 588
3 Trinh Le 125 564
4 DOREMON 116 446
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top