Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 33,6g Fe vào bình chứa dung dịch axit clohdric. Viết phương trình hóa học của phản ứng. Tính thể tích khí được tạo thành (dktc) (Hóa học - Lớp 8)

Vietnam Nerin
Thứ 6, ngày 20/04/2018 12:44:46
Cho 33,6 (g) Fe vào bình chứa dung dịch Axit clohdric
a) viết pt hóa học của phản ứng
b) tính thể tích khí được tạo thành (dktc)

Dãy chất nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với dd H2SO4 loãng? (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Ngọc Hân
Thứ 6, ngày 20/04/2018 10:40:24
Dãy chất nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với dd H2SO4 loãng
A. Na, CaCO3, Mg(OH)2, BaSO4
B. Cu, ZnO, NaOH, CaOCl2
C. CuO,Fe(OH)2,Al,NaCl
D. Mg,ZnO,Ba(OH)2,CaCO3

Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X (KCl, KClO3, CaCl2, CaOCl2, Ca(ClO)2) thu được chất rắn Y và 2,24 lít khí O2 (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

1234567890
Thứ 6, ngày 20/04/2018 09:49:11
Nhiệt phân hoàn toàn m gam hh X (KCl, KClO3, CaCl2, CaOCl2, Ca(ClO)2) thu đc chất răn Y và 2,24 lít khí O2. Cho chất rắn Y+ dd Na2CO3 dư thu đc 20g kết tủa. Cho chất rắn Y + AgNO3 dư thu đc 71,75g kết tủa. Tìm m

Hòa tan hoàn toàn 15,8 gam hh X gồm Mg, Fe, Al trong dd H2SO4 loãng dư thu được 13,44 lít khí H2. Nếu cho 15,8 gam X tác dụng hết với CuCl2 thì thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Tính m (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

1234567890
Thứ 6, ngày 20/04/2018 09:07:42
Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 15,8 gam hh X gồm Mg, Fe, Al trong dd H2SO4 loãng dư thu đc 13,44 lít khí H2. Nếu cho 15,8 gam X td hết với CuCl2 thì thấy khối lg chất rắn tăng m gam. Tính m
Câu 2. Chia m gam hh 2 kim loại X và Y có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hết trong dd H2SO4 loãng thu đc 1,792 lít khí H2. Phần 2 nung trong O2 đến khối lg ko đổi thu đc 2,84 gam hh oxit. Tính m

Hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức Y và Z (My < Mz). Cho 1,89g X tác dụng với 1 lượng dư dd AgNO3/NH3 sau khi các phản ứng kết thúc thu được 18,36g Ag và dd E (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Lan Anh Trần
Thứ 6, ngày 20/04/2018 08:49:37
1. Hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức Y và Z (My< Mz). Cho 1,89 g X tác dụng với 1 lượng dư dd AgNO3/NH3 sau khi các phản ứng kết thúc thu được 18,36 g Ag và dd E. Cho toàn bộ E tác dụng với dd HCl dư thu được 0,784 lít CO2 (đktc). Tên của Z?
2. Oxi hóa 0,08 mol 1 ancol đơn chức thu được hh X gồm 1 axit cacboxylic, 1 anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư thu được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 g Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa?

Xác định thành phần trăm về thể tích các khí có trong hỗn hợp A (Hóa học - Lớp 9)

My
Thứ 5, ngày 19/04/2018 22:15:33
1.đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan .Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tsoj thành.Biết các thể tích khí đo ở( đktc)
2.đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm etilen và axetilen thì cần dùng vừa hết 17.92 lít khí oxi.(Biết rằng thể tích các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn)
a) xác định thành phần trăm về thể tích các khí có trong hỗn hợp A
b) Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng 625ml dung dịch Ca(OH)2 0.8M .Tính khối lượng kết tủa được tạo thành .

Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch glucozơ Saccarozơ và axit axetic, viết phương trình hóa học nếu có (Hóa học - Lớp 9)

Khong's Liên's Quan's
Thứ 5, ngày 19/04/2018 22:09:16
a,Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch glucozơ Saccarozơ và axit axetic viết phương trình hóa học nếu có
b,Nêu phương pháp hóa học để nhậnbiết các dung dịchglucôzơ tinh bột và rượu etylic viết phương trình hóa học nếu có

Viết phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi sau khi điều kiện phản ứng nếu có: C ------> CO2 ------> Na2CO3 --------> CO2. C ------> CO3------->NaHCO3-------> CO2 (Hóa học - Lớp 9)

Khong's Liên's Quan's
Thứ 5, ngày 19/04/2018 22:05:48
Viết phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi sau khi điều kiện phản ứng nếu có
a, C ------> CO2 ------> Na2CO3 --------> CO2
b, C ------> CO3------->NaHCO3-------> CO2
c, C12H22O11------>C6H12O6------>C2H5OH------> CH3COOH
d, C12H22O11----->C6H12O6----->C2H5OH------>CH3COOH

Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu (Hóa học - Lớp 8)

Trúc Trúc
Thứ 5, ngày 19/04/2018 21:54:40
Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
Giúp mình với các bạn, xin chân thành cảm ơn ! 

Tính nồng độ mol/lít khi hòa tan 4,48 lít HCl (đktc) vào 500ml nước (Hóa học - Lớp 8)

Ngọc Mai
Thứ 5, ngày 19/04/2018 21:25:12
Tính nồng độ mol/lít trong mỗi tường hợp sau:
-Hòa tan 4,48 lít HCL ( đktc ) vào 500 ml nước
-Hòa tan 1,4g KOH vào 20g nước
-Hòa tan 20g NaOH vào nước thu ddwowcj 1,5 lít dung dịch
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/04 | Tháng 04-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Thành Trương 1.202
2 Đạt Trần 819
3 Nguyễn Mai 590
4 Dang Khanh 505
5 Nguyễn Thị Thương 460
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 254 1.203
2 Đạt Trần 248 1.079
3 Thành Trương 269 993
4 DORAEMON 79 368
5 Nguyễn Thị Thương 47 194
Tháng 3 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top