Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Halogen: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất sau tác dụng với nhau: a) NaCl + ZnBr2; b) KCL + AgNO3; c) NaCl + I2; d) KF + AgNO3; e) HBr + NaI; f) CuSO4 + KI; g) KBr + Cl2; h) HBr + NaOH (Hóa học - Lớp 10)

phamnguyenanninh
Thứ 2, ngày 23/01/2017 10:25:37
Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất sau tác dụng với nhau:
a) NaCl + ZnBr2
b) KCL + AgNO3
c) NaCl + I2
d) KF + AgNO3
e) HBr + NaI
f) CuSO4 + KI
g) KBr + Cl2
h) HBr + NaOH
i) AgNo3 + ZnBr2
j) Pb(NO3)2 + ZnBr2
k) KI + Cl2
l) KBr + I2
m) HCL + Fe(OH)2
n) HCL + ceo
o) HCL + CaCO3
p) HCL + K2SO3
Google Facebook
scroll top