Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đốt 11,2 lít hỗn hợp metan và cacbon oxit có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 6 : 7. a) Tính thể tích cacbon đioxit. b) Tính khối lượng nước (Hóa học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Dương Dương
Thứ 6, ngày 20/10/2017 23:29:08
Đốt 11,2 lít hỗn hợp metan và cacbon oxit có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 6 : 7
a, Tính thể tích cacbon đioxit
b, Tính khối lượng nước
c, Tính thể tích oxi, thể tích không khí

Hòa tan hoàn toàn 22,2g hỗn hợp Al và Fe trong dung dịch HCl thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). a) Tính % khối lượng hỗn hợp ban đầu. b) Tính khối lượng, số phân tử axit clohidric (Hóa học - Lớp 8)

Dương Dương
Thứ 6, ngày 20/10/2017 23:25:29
Hòa tan hoàn toàn 22,2g hỗn hợp Al và Fe trong dung dịch HCl thu được 13,44 lít khí H2 (đktc)
a, Tính % khối lượng hỗn hợp ban đầu
b, Tính khối lượng, số phân tử axit clohidric
c, Tính khối lượng, số phân tử muối

Hợp chất A có công thức dạng Mx trong đó M chiếm 46,67 % về khối lượng. M là kim loại, X là phj kim có 3 lớp e trong nguyên tử hạt nhân M có m - p = 4 hạt nhân X có m = p (Hóa học - Lớp 8)

Lê Quang Huy
Thứ 6, ngày 20/10/2017 20:48:00
ai giải hộ em 5 câu này vs :
câu 1 ng tử R có tổng các hạt p,n,e là 115 . Số hạt mang điện nhiều hơn ko mang điện là 25 hạt . Xác định ng tử R .
Câu 2 Hợp chất A có công thức dạng Mx trong đó M chiếm 46,67 % về kl . M là kim loại , x là phj kim có 3 lớp e trong ng tử hạt nhân M có m - p = 4 hạt nhân X có m = p .
(n,p,n phẩy , p phẩy là số n của M và X ) .tổng số p trong M Xy , là 58 . xác định M,X 
Câu 3 lập CTHH hợp chất tạo bởi lần lượt từ các ng tố Na ,Ca, Al với (=O ; -Cl ; =S ; -OH =SO4 ; -NO3 ;=SO3 ; =CO3 ; -H8 ; -HSO3 ; -HSO4 ; -HCO3 ; = HPO4 ; -H2PO4 
Câu 4 Lập CTHH của sắt và oxi , biết cứ 7 phần khối lượn sắt thì kết hợp với 3 phần khối lượng oxi 
Câu 5 :
một hợp chất khí Y có phân tử khối là 58 Dvc , cấu tạo từ 2 
ng tố C và H , trong đó ng tố C chiếm 82,76% khối lượng của hợp chất . Tìm công thức phân tử của hợp chất

Trong 1 tiết thực hành, một học sinh bất cẩn đã làm rơi vỡ lọ đựng dung dịch H2SO4 xuống sàn gạch. Trước khi xử lý nước có hai học sinh đề xuất cách xử lí như sau: Học sinh 1: Rắc bột Na2SO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit (Hóa học - Lớp 9)

Nguyễn Anh
Thứ 6, ngày 20/10/2017 14:18:33
Câu 4: Trong 1 tiết thực hành, một học sinh bất cẩn đã làm rơi vỡ lọ đựng dung dịch H2SO4 xuống sàn gạch. Trước khi xử lý nước có hai học sinh đề xuất cách xử lí như sau:
Học sinh 1: Rắc bột Na2SO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit.
Học sinh 2: Rắc bột Na2CO3 đến dư vào để làm giảm lượng axit.
Theo em, cách làm của học sinh nào phù hợp nhất? Giải thích ngắn gọn và viết phương trình phản ứng xảy ra trong cách chọn
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 350 1.483
2 Huyền Thu 328 1.370
3 DOREMON 227 953
4 Thien Tu Borum 93 300
5 Angel star •♥•MoN•♥ 53 225
Google Facebook
scroll top