Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho 8,905 gam Ba tan hết vào V ml dd Al2(SO4)3 0.1M. Sau khi các phản ứng kết thúc thấy khối lượng dd gảm 7,545 gam so với ban đầu. Giá trị của V là? (Hóa học - Lớp 12)

minh ánh nguyễn
Thứ 2, ngày 22/05/2017 23:38:28
Câu 1. Cho 8.905 gam Ba tan hết vào V ml dd Al2(SO4)3 0.1M. Sau khi các phản ứng kết thúc thấy khối lượng dd gảm 7,545 gam so với ban đầu. Giá trị của V là?
Câu 2. Hòa tan hết 8.53 gam hỗn hợp E chứa Mg, ZnO, ZnCO3 vào dd hỗn hợp chứa HNO3 (x mol) và H2SO4 thu được dd X chỉ chứa 26,71 gam muối trung hòa và 2,464 lít hỗn hợp khí Y gồm H2, CO2, NO với tổng khối lượng là 2,18 gam. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất hiện 56,456 gam kết tủa. Giá trị của x là?

H2SO4 có tỉ khối d = 1,84 có nghĩa là gì? (Hóa học - Lớp 9)

Khánh Alan
Thứ 2, ngày 22/05/2017 21:01:05
trong sách có câu "H2SO4 có tỉ khối d=1,84" nghĩa là sao ak
thanks!

Cho các chất: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, C6H12O6, HCl, C2H5OH, CH3COOH, C6H6. Hỏi khi hòa tan vào nước, các chất nào là chất điện ly? Từ đó rút ra quy tắc (Hóa học - Lớp 11)

NoName.16317
Thứ 2, ngày 22/05/2017 10:56:00
Bài 1: Cho các chất: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, C6H12O6, HCl, C2H5OH, CH3COOH, C6H6. Hỏi khi hòa tan vào nước, các chất nào là chất điện ly? Từ đó rút ra quy tắc.
Bài 2: Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được: HCl (trong benzen), CH3COONa trong H2O, Ca(OH)2, NaHSO4 trong H2O. Giải thích vì sao?

Trong dung dịch H2SO4 có 122,5g H2SO4 (Hóa học - Lớp 9)

Khánh Alan
Thứ 2, ngày 22/05/2017 09:48:32
mấy ac cho mik hỏi "122.5g H2SO4 có trong dung dịch h2SO4' thì có phải dug dịch đó C%=122,5 ko ak
thank you so much!

Nhận biết các dung dịch sau: Ba(OH)2, HNO3, AlCl3 (Hóa học - Lớp 8)

Vua ánh sáng 123
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 23:12:13
1/ Nhận biết các dung dịch sau: Ba(OH)2, HNO3, AlCl3
2/ Cân bằng phương trình hóa học
FeS2 + O2 --(to)-> SO2 + Fe2O3
SO2 + H2S ---> S + H2O
FeS2 + O2 --(to)--> Fe2O3 + SO

Cho 17.76 gam ankanol A tác dụng với natri (lấy dư) thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Tìm công thức phân tử A (Hóa học - Lớp 11)

Lê Đoàn Hoàng Mẫn
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 22:40:15
1. Cho 17.76 gam ankanol A tác dụng với Natri (lấy dư) thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Tìm công thức phân tử A?
2. Cho 7 gam hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với Natri (lấy dư) thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp?

Tính nồng độ mol/lít của các ion K+ và SO4 2- có trong 2 lít dung dịch chứa 17,4g K2SO4 tan trong nước (Hóa học - Lớp 11)

NoName.16261
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 14:41:08
Câu 1: Tính nồng độ mol/l của các ion K+ và SO4 2- có trong 2l dd chứa 17,4g K2SO4 tan trong nước.
Câu 2: Tính nồng độ mol/l của các ion H+ và NO3- trong dd HNO3 10% (Biết D= 1,054 g/mol)
Giúp mình nha
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top