Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Có 3 lọ mất nhãn đựng các khí sau CH4, C2H2, CO2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên (Hóa học - Lớp 9)

thi
Thứ 7, ngày 25/02/2017 18:46:05
Câu 1
Có 3 lọ mất nhãn đựng các khí sau CH4, C2H2, CO2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên
Câu 2
Có 2 lọ mất nhãn đựng các khí sau CH4, C2H4. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên

Lấy 20,00 ml dung dịch hỗn hợp HCl và H3PO4 cho vào bình nón: Thêm vài giọt Metyl da cam rồi chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì tiêu tốn 25,16 ml NaOH. Thêm vài giọt Phenoltalein vào dung dịch trên rồi chuẩn độ tiếp tục đến lúc dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì hết 10,26 ml NaOH 0,1N (Hóa học - Đại học) (chưa có lời giải)

Võ Nhạng
Thứ 7, ngày 25/02/2017 16:55:59
Lấy 20,00 ml dung dịch hỗn hợp HCl và H3PO4 cho vào bình nón: Thêm vài giọt Metyl da cam rồi chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì tiêu tốn 25,16 ml NaOH. Thêm vài giọt Phenoltalein vào dung dịch trên rồi chuẩn độ tiếp tục đến lúc dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì hết 10,26 ml NaOH 0,1N
Lấy 20,00 ml dung dịch hỗn hợp HCl và H3PO4 cho vào bình nón:
- Thêm vài giọt Metyl da cam rồi chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì tiêu tốn 25,16 ml NaOH
- Thêm vài giọt Phenoltalein vào dung dịch trên rồi chuẩn độ tiếp tục đến lúc dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì hết 10,26 ml NaOH 0,1N 
a) Viết các phản ứng xảy ra trong quá trình chuẩn độ
b) Tính nồng độ mol của HCl và H3PO4 trong hỗn hợp phân tích

Sục khí Cl2 vào 150 ml dung dịch NaI 2M (dung dịch X) sau đó đun sôi đuổi hết I2, thêm H2O vào cho đủ 200 ml dung dịch Y a) Tính CM mỗi muối trong dung dịch Y biết đã dùng hết 0,2016 lít Cl2 (đktc) (Hóa học - Lớp 10)

Nguyễn Như Hội
Thứ 2, ngày 20/02/2017 18:35:42
Sục khí Cl2 vào 150 ml dung dịch NaI 2M (dung dịch X) sau đó đun sôi đuổi hết I2, thêm H2O vào cho đủ 200 ml dung dịch Y
a) Tính CM mỗi muối trong dung dịch Y biết đã dùng hết 0,2016 lít Cl2 (đktc)
b) Thêm từ từ vào dung dịch Y dung dịch AgNO3 0,025M. Tìm thể tích AgNO3 đã dùng nếu kết tủa thu được có khối lượng là:
1: Trường hợp 1: 65,8g
2: Trường hợp 2: 66,4135g
(Cho rằng AgI kết tủa trước, sau khi AgI kết tủa hết thì mới đến AgCl kết tủa)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top