Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm hiểu về các thành tựu văn học, khoa học, nghệ thuật và một số danh nhân văn hóa của dân tộc thời Lê Sơ (Lịch sử - Lớp 7)

Hòa Phan Trần Khánh
Thứ 7, ngày 18/02/2017 13:35:50
Tìm hiểu về các thành tựu văn học, khoa học, nghệ thuật và một số danh nhân văn hóa của dân tộc thời Lê Sơ
Hoàn thành bảng sau:
Lĩnh vực  |   Tác giả     |    Tác phẩm

Nêu các chính sách về giáo dục, thi cử của triều đại Lê Sơ. Các chính sách đó có tác dụng ra sao? Cho biết việc dựng bia tiến sỹ trong Văn Miếu có ý nghĩa như thế nào? (Lịch sử - Lớp 7)

Hòa Phan Trần Khánh
Thứ 7, ngày 18/02/2017 09:45:38
- Nêu các chính sách về giáo dục, thi cử của triều đại Lê Sơ. Các chính sách đó có tác dụng ra sao?
​- Cho biết việc dựng bia tiến sỹ trong Văn Miếu có ý nghĩa như thế nào?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top