Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi là gì? Chiến tranh đặc biệt nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ? Bình định miền Nam trong 18 tháng là nội dung của kế hoạch nào? (Lịch sử - Lớp 12)

Nguyễn Hiền
Thứ 4, ngày 14/06/2017 21:01:41
Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi là gì? Chiến tranh đặc biệt nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ? Bình định miền Nam trong 18 tháng là nội dung của kế hoạch nào? Ngày 02 - 12 - 1964 quân dân miền Nam đã giành thắng lợi nào?

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu? Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì? (Lịch sử - Lớp 12)

Nguyễn Hiền
Thứ 3, ngày 13/06/2017 08:59:43
Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu? Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? Nét nổi bật của phong trào công nhân thời kì này là gì? (Lịch sử - Lớp 10)

Đinh Văn Lưỡng TC56TY
Thứ 3, ngày 30/05/2017 19:33:48
Câu 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào? Nét nổi bật của phong trào công nhân thời kì này là gì?
Câu 2. ​Vị trí kinh tế công nghiệp của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có thay đổi thế nào so với thời kì trước? Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó?
Câu 3. Tại sao nói cuộc cách mạng 18/3/1871 là một cuộc cách mạng vô sản? Chứng minh rằng công xã Pa ri là một nhà nước kiểu mới? Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa ri?
Câu 4.​ Những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở nước Anh thế kỉ XVIII - XIX? Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm oát?

Bạn hãy kể một câu chuyện về gương tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu lập chiến công trong kháng chiến hoặc có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Lịch sử - Lớp 8)

NoName.16388
Thứ 3, ngày 23/05/2017 17:08:52
Bạn hãy kể một câu chuyện về gương tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu lập chiến công trong kháng chiến hoặc có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2007-2017?

Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó? (Lịch sử - Lớp 8)

Thiên Long
Thứ 3, ngày 16/05/2017 20:34:53
- Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước trước đó?
- Cho biết sự ra đời các giai cấp tầng lớp mới đầu thế kỉ XX và thái độ cách mạng từng giai cấp đó?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top