Gửi bài tập
Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Trong suốt từ năm 1858 đến năm 1954, nước ta là thuộc địa của nước nào? Mật danh của địa danh Điện Biên Phủ là gì? Hình ảnh nào gắn liền với sông Nhật Lệ? Trận chiến nào là trận chiến quyết định trong công cuộc đánh đuổi giặc Pháp? (Lịch sử - Lớp 7)

Phan Thế Hùng
Thứ 7, ngày 25/03/2017 19:59:23
Trắc nghiệm Lịch sử: Trong suốt từ năm 1858 đến năm 1954, nước ta là thuộc địa của nước nào? Mật danh của địa danh Điện Biên Phủ là gì? Hình ảnh nào gắn liền với sông Nhật Lệ? Trận chiến nào là trận chiến quyết định trong công cuộc đánh đuổi giặc Pháp?

Cách mạng 1905 - 1907 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên  (Lịch sử - Lớp 9)

snsd
Thứ 3, ngày 21/03/2017 22:10:32
Cách mạng 1905 - 1907 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên

Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh (Lịch sử - Lớp 9)

NoName.8572
Thứ 3, ngày 21/03/2017 21:34:52
Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hóa ra sao?
Vì sao nói khó khăn về ngoại xâm của ta sau Cách mạng tháng 8 là quan trọng nhất?

Nội dung nào trong Hiệp định GIƠNEVƠ là quan trọng nhất? Vì sao?

Tại sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là "Đại hội kháng chiến thắng lợi"? Tại sao Bộ chính trị trung ương đảng quyết định cho Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược? Vì sao nói Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của TK XX (Lịch sử - Lớp 9)

Cấn Nguyễn Quỳnh Giang
Thứ 3, ngày 14/03/2017 21:48:23
Tại sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là Đại hội kháng chiến thắng lợi? Tại sao Bộ chính trị trung ương đảng quyết định cho Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược? Vì sao nói Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của TK XX
1. Tại sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là "Đại hội kháng chiến thắng lợi"?
2. Tại sao Bộ chính trị trung ương đảng quyết định cho Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược? Vì sao nói "Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của TK XX. Đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc"?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 26 - 01/04 | Tháng 03-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 DOREMON 591
2 Cô giáo Lan 544
3 Trinh Le 344
4 Phạm Quốc Anh 187
5 Đặng Thị Linh Chi 168
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Trần Thành Đạt 215 856
2 Cô giáo Lan 129 588
3 Trinh Le 125 564
4 DOREMON 116 446
5 Thiện Lê 77 365
Google Facebook
scroll top