Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Công thức lượng giác Toán lớp 11

Nghị Nguyễn
Thứ 3, ngày 18/07/2017 14:51:42
591 lượt xem
Tải file tài liệu:
5
25 sao / 5 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Bình luận
Louisa Granger
Chủ nhật, ngày 27/08/2017 11:14:38
Mình đang học 11 nè, chào bạn
tai_lieu1 tai_lieu0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
25 sao / 5 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
Hình ảnh (nếu có):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook
Nội dung tài liệu dạng văn bản
left76200Các vấn đề liên quan đến lượng giác00Các vấn đề liên quan đến lượng giác 11430008255000 I, Các đẳng thức lượng giác, 1, Công thức cơ bản. Sin2x + Cos2x = 1 Sin2x = (1–Cosx)(1+Cosx) Sin2x = Cotgx.Tanx = 1 Tan2x = Sin2x = Cos2x = Sinx.Cosx = 2, Cung đối nhau. Cos(–x) = CosxSin(–x) = – SinxTan(–x) = – TanxCotg(–x) = – Cotgx3, Cung bù nhau. SinSinx CosCosxTanTanxCotgCotgx4, Cung hơn kém. SinSinxCosCosxTan TanxCotg Cotgx5, Cung phụ nhau. Sin= CosxCos= SinxTan= CotgxCotgx= Tanx6, Cung hơn kém. Sin Cos= Tan = Cotg = Ghi nhớ: Cos đối – Sin bù – Phụchéo. 7, Công thức cộng. Sin(ab) = SinaCosbCosaSinb33274026733500Cos(ab) = CosaCosbSinaSinbTan(a+b) = Tan(a–b) = Cotg(a+b) = Cotg(a–b) = 8, Công thức nhân đôi. Sin2x = 2SinxCosx Cos2x = Cos2x – Sin2x = 2Cos2x - 1 = 1 – 2Sin2x Tan2x = Cotg2x = Lưu ý: Cosx = = 2Cos2 = 1 – 2Sin2 Sinx = 2SinCos 9, Công thức theo “t”. Đặt Tan = t ta có: Sinx = Cosx = Tanx = 10, Công thức nhân 3. Sin3x = Cos3x = 4Cos3x – 3Cosx Tan3x = 11, Công thức tích thành tổng. CosxCosy= SinxCosy = SinxSiny= 12, Công thức tổng(hiệu) thành tích. Sinx + Siny = 2Sin Sinx – Siny = 2Cos Cosx + Cosy = 2Cos Cosx – Cosy = – 2Sin Tanx + Tany = Tanx – Tany = Cotgx + Cotgy = Cotgx – Cotgy = 1900555-965200Vip00Vip 13, Các hệ qủa thông dụng. Sinx + Cosx = Sinx – Cosx = 4.Sinx.Sin(60o – x).Sin(60o + x) = Sin3x 4.Cosx.Cos(60o – x).Cos(60o + x) = Cos3x 1 + Sin2x = (Sinx + Cosx)2 1 – Sin2x = (Sinx – Cosx)2 Cotgnx – Tannx = 2Cotg2nx Cotgx + Tanx = Công thức liên quan đến phương trình lượng giácSin3x = Sin3x = Cos3x = 4Cos3x – 3Cosx Cos3x = Sin4x + Cos4x = 1 Sin4x – Cos4x = – Cos2x Sin6x + Cos6x = 1 Sin6x – Cos6x = Cos2x III, Phương trình lượng giác. 1, Cosx = Cos ( k) Đặc biệt: Cosx = 0 x = Cosx = 1 x = k2 Cosx = x = 2, Sinx = Sin ( k) Đặc biệt: Sinx = 0 x = Sinx = 1 x = Sinx = 3, Tanx = Tan x = ( k) Đặc biệt: Tanx = 0 Tanx không xác định khi (Cosx=0) 4, Cotgx = Cotg x =( k) Đặc biệt: Cotgx = 0 Cotgx không xác định khi: x = ( Sinx=0)
Bạn có tài liệu hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem và tham khảo tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Đăng tài liệu
Google Facebook
scroll top