Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

I Knew You Were Trouble - Taylor Swift

Gửi Bài hát >>
Biết Tuốt | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/10/2018 21:08:58
234 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Once upon a time, a mistakes ago
I was in your sights, you got alone
You found me, you found you found me
I guess you didn't care, and guess I liked that
when I fell hard, you took a step back

Without me, without without me
And he's long gone when he's next to
And I realize the is on me
Cause I you were trouble when you walked in
So on me now, flew me to places I'd never been

So you put down
I knew you were trouble when you in
So on me now, flew me to places I'd never been
Now I'm on the cold hard ground
Oh, oh. Trouble, trouble.

Oh, oh. Trouble, trouble,
No apologies, he'll see you cry
Pretend he doesn't know that you're the reason
You're drowning, you're drowning, drowning
And I heard you've moved on whispers in the street

A notch in your belt is all I'll ever be
now I see, now I see, now I see
He was long gone we met me
And I realize the joke is on
I you were trouble when you walked in

So shame on me flew me to places I'd never been
So you put me
I knew you were trouble when you walked
So shame on me now, flew me to places I'd been
Now I'm lying on the hard ground

Oh, oh. trouble, trouble.
Oh, oh. trouble, trouble.
When your fear comes creeping in
That never loved me, or her, or anyone, or anything
YEAH
I you were trouble when you walked in

So shame on me now, me to places I'd never been
So you put down
I you were trouble when you walked in
So shame on me now, flew me to places I'd never
I'm lying on the cold hard ground

Oh, Trouble, trouble, trouble.
Oh, oh. Trouble, trouble.
I knew you were trouble when you in.
Trouble, trouble, trouble.
I knew you trouble when you walked in.
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang