Chính sách - Điều khoản sử dụng


Chính sách - Điều khoản sử dụng
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục là trang web Tri thức - Giáo dục - Phát triển trí tuệ mang tính cộng đồng, ai cũng có thể gửi nội dung lên, nhưng phải đảm bảo những chính sách, điều khoản sau:
- Không đăng nội dung vi phạm Pháp luật Việt Nam.
- Không đăng nội dung gây mất thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Không đăng lời lẽ thô tục, nói xấu, hoặc gây mất danh dự người khác.
Khi bạn đăng nội dung lên, cũng đồng thời là bạn đồng ý với các chính sách và điều khoản sử dụng này của chúng tôi.

Về phía ban quản trị web:
- Bảo mật thông tin người dùng, như email, điện thoại.
- Có quyền chỉnh sửa, loại bỏ những nội dung vi phạm các điều khoản nêu trên.
- Những nội dung trùng lặp được người dùng gửi lên, ban quản trị sẽ không duyệt bài để tránh trùng lặp.

Trân trọng cảm ơn,
Ban quản trị Lazi.vn
Lên đầu trang