Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho hàm số y = (m + 3)x + n (d). Tìm các giá trị của m và n để (d) cắt đường thẳng 3y - x - 4 = 0 (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Nguyễn Ngọc Tuyết
Thứ 6, ngày 16/11/2018 22:10:17
Cho hàm số y = (m + 3)x + n (d). Tìm các giá trị của m và n để (d) cắt đường thẳng 3y - x - 4 = 0

Cho tam giác ABC đều. Gọi H là trung điểm của BC. Tính (HA,HB) (Toán học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Hà Na
Thứ 6, ngày 16/11/2018 21:46:50
Cho tam giác ABC đều. Gọi H là trung điểm của BC. Tính (HA,HB)
giúp e bài 3,4,5,6 và giải thích phần tích vo huong giúp e với ạ. e cảm ơn

Tính GTLN và GTNN của A = 2016 + xy (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Nguyễn T Mai
Thứ 6, ngày 16/11/2018 20:17:07
Cho x, y là hai số thực khác 0 thỏa mãn : 2x mũ 2 + y mũ 2 phần 4 + 1 phần x mũ 2 = 4
Tính GTLN và GTNN của A = 2016 + xy

Điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau các quan hệ từ thích hợp? (Ngữ văn - Lớp 7) (chưa có lời giải)

tran cao duy
Thứ 6, ngày 16/11/2018 19:56:18
bai 1 :o 1 so cua hieu ,co bien de . " o day xay bot tre em " . hay noi ro tai sao van co cho chua on trongdo va can lam gi de cau nay co nhia xac dinh
bai 2 dien vao cho trong trong doan trich sau cac quan he tu thich hop : vom troi hang ngan ngoi sao ganh nhau lap lanh , lan .......... vet xam .......... .Nhung con dom dom bay la lo tren mat dat .......... len vao nhung canh cay an ............. lien lang nguoc mat len nhin cac vi sao . De tim song ngan ha .............. . Con vit theo sau ong than nong .Vu tru tham tham bao la ............ .Tam hon hai dua tre nhu day bi mat .................. xa la lam noi tri nghi , tri 1 lat hai chi em lai chu y nin ve mat dat

Put the verbs in brackets into the correct tense: the present continuous or the present simple (Tiếng Anh - Lớp 10)

Nguyễn Mai
Thứ 6, ngày 16/11/2018 21:59:30
Exercise 2: Put the verbs in brackets into the correct tense: the present continuous or the present simple. Viết thì thích hợp cho các động từ trong ngoặc: dùng thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì hiện tại đơn.
1. At present Fiona________French at a college in Paris. (study)
2. My mother________almost all kinds of fruit (like)
3. Carol________her new jeans, isn't she? (wear)
4. It's 7.30 in the morning and Mr. Brown________to work, as usually.(drive)
5. Water________at 0°C (freeze)
6. It's very cold, isn't it? I think it________outside. (freeze)
7. Listen, everybody! Mai________a story by Nam Cao. (read)
8. 'Where's Anita?' "She________in the garden. (sunbathe)
9. My grandfather________badminton every morning. (play)
10. Look! The fire engine________! (arrive)
11. These tourists________our traditional music very much. (love)
12. Fish always________delicious when my mother________it. (taste, cook)
13. Everybody________home from work now, and all the buses are crowded. (hurry)
14. Look! He________you how to mend it next time it breaks. (show)
15. I________these flowers up. They often over________if its windy. (tie, fall)
16. Your cousin________excellent English. (speak)
17. The trees________their leaves now that it's autumn. (speak)
18. Run! The bus driver________for us! (wait).

Giải phương trình: (2x - 3)^2 - (2x + 1)(x - 2) = 6 (Toán học - Lớp 8)

ánh Ngô thị
Thứ 6, ngày 16/11/2018 21:54:51
a,(2x-3)^2-(2x+1)(x-2)=6
b,(x+2)(x-2)-(x-3)^2=5
c,(-3+2)(x-2)+(x-1)(-3-6)=0
tìm x

Cho hàm số y = (m - 1)x + 2m + 1 (m khác 1) (d). Tìm m để đường thẳng d cắt trục tung tại tung độ là -3 (Toán học - Lớp 9)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 6, ngày 16/11/2018 21:48:26
Cho hàm số y = (m - 1)x + 2m + 1 (m khác 1) (d)
Tìm m để đường thẳng d cắt trục tung tại tung độ là -3.
Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. Chứng tỏ giao điểm đồ thị hàm số vừa tìm được với đường thẳng d: y = x + 1 nằm trên trục hoành
Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x - 1
Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) đạt giá trị lớn nhất

Xác định cấu tạo của các tính từ sau: trắng lốp, đen ngòm, đỏ chói, vàng ươm, già tom, nghẹn ngào, ríu rít, đều đặn (Ngữ văn - Lớp 6)

Kirisima Touka
Thứ 6, ngày 16/11/2018 21:47:47
a.Xác định cấu tạo của các tính từ sau;trắng lốp , đen ngòm, đỏ chói, vàng ươm, già tom, nghẹn ngào, ríu rít, đều đặn.
b.Cách cấu tạo của các tính từ già tom, trắng lốp, đen ngòm có gì đặc biệt ?
4.3
3.034 sao / 710 đánh giá
5 sao - 550 đánh giá
4 sao - 27 đánh giá
3 sao - 15 đánh giá
2 sao - 13 đánh giá
1 sao - 105 đánh giá
Điểm 4.3 SAO trên tổng số 710 đánh giá
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 11 - 17/11 | Tháng 11-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 BK Bamboo 224
2 Phương 220
3 MIHARA SHOUMA 202
4 Nguyễn Thị Thu Trang 127
5 Chymtee :"v 122
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Trumak Huy Toàn 172 779
2 Phương 59 245
3 Trịnh Quang Đức 47 199
4 Bùi Diệp 40 187
5 Tabby~Choir~Fly 41 186
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện