Gửi bài tập bạn cần làm

Tổng số các bức xạ còn lại của quang phổ Hidro là? (Vật lý - Lớp 12) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 2, ngày 25/03/2019 22:58:41
Giả sử các nguyên tử trong đám khí Hidro loãng được kích thích lên đến mức năng lượng nào đó. Sau đó khi electron trong nguyên tử chuyển về các quỹ đạo dừng K, L và M, thì tổng số bức xạ quang phổ là 30 (của 3 dãy Laiman, Balmer và Pasen). Tổng số các bức xạ còn lại của quang phổ Hidro là?
A.45             B.36             C.40              D.39

Dẫn m1 kg hơi nước ở t1 = 10°C vào bình chứa m2 = 1,5kg nước ở t2 = 15°C. Tính nhiệt độ chung, khối lượng nước trong bình khi có cân bằng nhiệt xảy ra (Vật lý - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Hạ Trần Trần
Thứ 2, ngày 25/03/2019 22:22:27
Dẫn m1 kg hơi nước ở t1=10°C vào bình chứa m2=1,5 kg nước ở t2=15°C. Tính nhiệt độ chung, khối lg nước trong bình khi có cân bằng nhiệt xảy ra khi
a) m1=0,3kg
b) m1=0,2kg
Biết nước có C% 4200 J/Kg.K, nhiệt độ hóa hơi của nước là L=2,3.10^6 J/Kg

Xác định a, b, c để f(x) = g(x) (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:58:51
Bài 1 :Cho f(x)=ax^3+4x(x^2-1)+8
g(x)=x^3-4x(bx+1)+c-3
Trong đó a,b,c là hằng số
Xác định a,b,c để f(x)=g(x)
Bài 2 :Cho f(x)=2x^2+ax+4 (a là hằng)
g(x)=x^2-5x-b (b là hằng)
Tìm các hệ số a,b sao cho f(10=g(2) và f(-1)=g(5)

Vẽ các hình chiếu của vật thể và ghi kích thước (Khác - Đại học) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:58:31
Vẽ các hình chiếu của vật thể và ghi kích thước
đề bài là vẽ các hình chiếu của vật thể và ghi kích thước.
Mong ad làm hộ
em xin cảm ơn

Cho tam giác ABC vuông tại A và một điểm D nằm giữa A và B (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Bao Trung Tran
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:55:25
cho tam giac ABC vuong tại A và một điểm D nằm giữa A và B.Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E.Các đường thẳng CD,AE lần lượt cắt đường thẳng tại F va G.CM :tứ giác ADEC va AFBC nội tiếp
 

Chứng minh 4 điểm A, E, D, B thuộc một đường tròn. Chứng minh DB'.AA' = AB.A'C (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Assassin Dark Shadow
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:54:50
Cho (O) dây BC cố định không đi qua O và A là 1 điểm chuyển động trên cung lớn BC (A khác B,C), kẻ AD vuông góc BC tại D, kẻ AD vg BC tại D, kẻ đk AA' ,gọi E,F theo thứ tự là chân đường vg kẻ từ B,C xuống đk AA' .cmr:
a,4 điểm A,E,D,B thuộc 1 đg tròn
b,DB'.AA'=AB.A' C
c,DE vg AC
d, tâm đg tròn ngoại tiếp ΔDEF là 1điểm cố định khi A chuyển đọng trên cung lớn BC
jup mình nhé mình đang rất cần :))

Tính công mà máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật? (Vật lý - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Nguyễn Thư
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:53:30
Một máy kéo khi hoạt động với công suất P=1600 W thì nâng được một vật nặng m= 70 kg lên cao h= 10 m trong t= 6s
a. Tính công mà máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật?
b. Muốn rút ngắn thời gian nâng vật còn t'= 4 s thì động cơ của máy phải hoạt động với công suất bao nhiêu?

Nghị luận về lối sống đẹp (Ngữ văn - Lớp 9)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 2, ngày 25/03/2019 22:07:18
Nghị luận về lối sống dẹp
Qua bài mùa xuân nho nhỏ khổ 4 5 viết bài nghị luận về lối sống đẹp của tg và bài viếng lăng bác khổ cuối rồi so sánh đối chiếu 2 bài lại ( làm 2 bài thơ chung trong 1 bài nghị luận )
4.2
3.499 sao / 825 đánh giá
5 sao - 633 đánh giá
4 sao - 30 đánh giá
3 sao - 19 đánh giá
2 sao - 14 đánh giá
1 sao - 129 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 825 đánh giá
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 24 - 30/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 244 1.089
2 Răng Sún 174 862
3 SHINICHI & SHERRY 180 792
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 113 503
5 Hạ Hạ 108 468
Lên đầu trang