Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Tục tang ma của người Dao theo mấy lễ?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:50:42
Nhà của người Dao có mấy loại?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:45:01
Người Dao từ đâu di cư đến Việt Nam?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:44:13
Người Dao ở Việt Nam có mấy nhóm địa phương?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:43:43
Tục cưới hỏi của người Mường có mấy bước?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:43:00
Lễ cơm mới của người Mường vào tháng mấy?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:41:29
Số bậc thang lên sàn của người Mường theo lệ nào?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:40:24
Anh hùng Núp thuộc dân tộc nào?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:37:02
Trong 1 năm người H' Mông có mấy lễ hội chính?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:33:42
Người H' Mông ở Việt Nam cư trú vùng nào?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:33:34
Người H' Mông di cư vào Việt Nam theo mấy đợt lớn?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:33:25
Nguồn gốc lịch sử người H'Mông cách đây bao nhieu năm?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:33:16
Người H' Mông ở Việt Nam có khoảng mấy nhóm địa phương?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:32:58
Tạp chí dân tộc học ra đời năm nào?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:25:34
Hội dân tộc học ra đời năm nào?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:23:26
Quá trình hình thành con người trải qua mấy giai đoạn?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:22:46
Có bao nhiêu loài vượn liên quan đến nguồn gốc con người?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:21:25
Loài người trên thế giới chia làm mấy đại chủng tộc?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 23:14:54
Yếu tố nào sau đây mang tính quốc tế?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 22:52:43
Đặc trưng nào là đặc trưng hàng đầu của văn hoá?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 15/10/2018 22:37:45
Bánh lá mơ là món ăn đặc sản nổi tiếng ở vùng miền nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 22:32:31
Bánh rế là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 22:31:59
Bánh bò là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 22:31:27
Bánh da lợn là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 22:31:09
Bánh khô mè là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:30:22
Bánh tráng xoài là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:26:23
Bánh gai là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:24:21
Bánh cốm là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:24:10
Bánh cáy là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:23:06
Bánh gio, bánh tro là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:22:50
Bánh đậu xanh là món ăn đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:21:24
Bánh Pía là món ăn đặc sản nổi tiếng của nước nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:19:29
Bún đậu mắm tôm là món ăn đặc sản nổi tiếng của nước nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:19:02
Gỏi cuốn là món ăn đặc sản nổi tiếng của nước nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:18:48
Bánh canh là món ăn đặc sản nổi tiếng của nước nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:18:32
Bún riêu cua là món ăn đặc sản nổi tiếng của nước nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:17:46
Hủ tiếu là món ăn đặc sản nổi tiếng của nước nào?
Việt Nam chiến thắng! - Thứ 2, ngày 15/10/2018 21:17:35
4.4
1.041 sao / 238 đánh giá
5 sao - 191 đánh giá
4 sao - 8 đánh giá
3 sao - 5 đánh giá
2 sao - 5 đánh giá
1 sao - 29 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 238 đánh giá
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang