Đuổi hình bắt chữ: Gửi những hình mang ý nghĩa một từ gì đó, để người xem cùng phán đoán từ ngữ đó

Gửi hình ảnh của bạn

Chọn file ảnh (*):
Gợi ý (nếu có):
Đáp án (nếu có):
Email hoặc điện thoại:
Họ tên:
Mã kiểm tra (*): *Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Lên đầu trang