Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Quản trị viên:
Thành viên: 34 thành viên (xem)
Đăng ký tài khoản để tham gia vào nhóm
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá

Monkey Class

Monkey Class
117 lượt xem
sinh 2k4
Đăng ký tài khoản để cùng chia sẻ những điều thú vị lên nhóm!

Đăng ký / Đăng nhập nhanh chóng bằng Facebook hoặc Google:

Hoặc có thể:

Đăng ký / đăng nhập bằng Email / Điện thoại:

Đăng ký >> | Đăng nhập >>

nguyen le bao huong
Link | Báo cáo
Thứ 2, ngày 30/07/2018 19:31:52
đgiải các bất phương trình sau:
5, 1/(x+2) < 1/(x-2)
6, (x-2)/(x-5) - 3/(x-1) < 1
7, x + 6/x < 7
8, (3x-5)/x bé hơn hoặc bằng 2
9, (2x+1)/(x+1) bé hơn hoặc bằng 1
posts1 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen le bao huong: Báo cáogiúp mk
comment0 comment0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen le bao huong: Báo cáo1, they (see)....... a good film last night.
2, he (buy)...... a lot of E books yesterday.
3, they (be)..... 8 students last year.
4, she (be)..... ​in Da Nang City last week.
5,they (wear).... the uniform two days ago.
6, it (take)...... me 40 minutes to yet there.
7, they (decorate)......... the room last month.
8, she (teach)......... me E 2 months ago.
9,we(decide).... to buy something for lunch.
10, i(receive)........ your letter this morning.
11, Mai(speak)..... to me yesterday.
12, she(write)........ to her friends last week.
13, i(borrow).......... the book from a friend.
14, they(watch)......... TV yesterday.
15,she(send).......... a letter to her husband last week.
comment0 comment0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Lê Tiến Đạt (cháu Hiếu)
Link | Báo cáo
Thứ 4, ngày 18/07/2018 16:11:57
trời ạ rãnh quá mấy bạn khỉ ha
posts4 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Trần Gia Linh
Link | Báo cáo
Thứ 6, ngày 13/07/2018 14:24:14
2222222222
posts0 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Hải Võ Văn
Link | Báo cáo
Thứ 6, ngày 13/07/2018 10:50:52
Chứng minh rằng: xa^2 + yb^2 = (x + y).c^2,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9làm giúp vss
posts0 posts0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận qua Facebook
Đăng ký tài khoản để tham gia vào nhóm

Đăng ký qua Facebook / Google:

Đăng ký qua Email / Điện thoại:

Đăng ký | Đăng nhập

Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang