Quản trị viên:
Thành viên: 21 thành viên (xem)
Đăng ký tài khoản để tham gia vào nhóm
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá

Hội các A.R.M.Y

Hội các A.R.M.Y
293 lượt xem
các ARMY ơi !!! vào đây để tụ họp nào!!!
Đăng ký tài khoản để cùng chia sẻ những điều thú vị lên nhóm!

Đăng ký / Đăng nhập nhanh chóng bằng Facebook hoặc Google:

Hoặc có thể:

Đăng ký / đăng nhập bằng Email / Điện thoại:

Đăng ký >> | Đăng nhập >>

Kazuki Hino-R.E
Link | Report
2018-08-08 06:52:30
Chat Online
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Kazuki Hino-R.E
Link | Report
2018-07-03 15:45:57
Chat Online
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Nguyễn Nhật Thúy Hiền
Link | Report
2018-06-19 20:27:30
Chat Online
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bạch~Thập Thiên Thiên(TTK) Chat Online Report
ARMY
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Việt Nam vô địch Chat Online Report
Trở thành cầu thủ bóng đá
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kazuki Hino-R.E Chat Online Report
Bạn cùng bạn
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Kazuki Hino-R.E
Link | Report
2018-05-27 15:06:40
Chat Online

Ai nhận ra anh ko nào?
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bạch~Thập Thiên Thiên(TTK) Chat Online Report
suga hả
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nhật Thúy Hiền Chat Online Report
oppa suga
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Nguyễn Nhật Thúy Hiền
Link | Report
2018-05-26 18:57:12
Chat Online
5 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
V~❤~Kook {ARMY} Chat Online Report
Vkook muôn kiếp
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Nguyễn Nhật Thúy Hiền
Link | Report
2018-05-22 18:39:43
Chat Online

Mn thích thần nào nak
5 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khương Mạnh Duy Chat Online Report
Tui nghĩ thần Destroy hơp với túi hơn
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bạch~Thập Thiên Thiên(TTK) Chat Online Report
thần thái
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Việt Nam vô địch Chat Online Report
Thần kẹo
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
V~❤~Kook {ARMY} Chat Online Report
Thần thoại and thần thái nha
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kazuki Hino-R.E Chat Online Report
Đổi thần thoại nha
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Lê Trà My
Link | Report
2018-05-16 12:42:42
Chat Online

mn đăng ảnh Idol mk mặc áo đen ik ạk
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nonohara(gọi mk là Bống)- (TV hội boy lạnh lùng) Chat Online Report
bn thích jungkook đúng hông.
Mình thich jimin
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Trà My Chat Online Report
ừk
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kazuki Hino-R.E Chat Online Report
Mk tk Suga and V
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
V~❤~Kook {ARMY} Chat Online Report
Tui vkook
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

Ry
Link | Report
2018-05-15 13:24:19
Chat Online


3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đăng nhập tài khoản để có thể chia sẻ những điều thú vị nhé!

Đăng ký | Đăng nhập

5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Đăng ký tài khoản để tham gia vào nhóm

Đăng ký qua Facebook / Google:

Đăng ký qua Email / Điện thoại:

Đăng ký | Đăng nhập

Lên đầu trang