Anonymous - Người dùng ẩn danh
2019-04-17 21:16:04
Ê phò nứng :)) lấy ảnh người ta up lên còn lắm mồm
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích