Nội dung bạn tìm "

Cố gắng học hành tiếp thu bài học

" có trong những liên kết dưới đây, nhấp chuột để xem chi tiết:

Cố gắng học hành tiếp thu bài học

Chủ nhật, ngày 12/05/2019 14:12:19 - Đăng lên từ Nguyễn Hải | Ngày bắt đầu: 2019-05-12 | Ngày hoàn thành đặt ra: 2021-08-01 | Đang thực hiện
sắp lên lớp 8 kiến thức sẽ khó và liên quan dến vạch thi vào lớp 10 phải cố gắng ôn học hành ,  tiếp thu bài học nhiều lên
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang