Giải bài tập Lớp 3 - Lớp 3 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính: 5 x 9 + 28 (Toán học - Lớp 3)

liênquân có vợ
Thứ 2, ngày 13/08/2018 17:53:10
1 . Tính :
a) 5 x 9 + 28
b) 45 : 9 + 96
c) 50 + 4 x 8
2. Tìm x biết :
x : 4 = 80 : 2
3.Khoanh vào câu trả lời đúng :
a)Có 405 kg . Mẹ Hải đem số đuờng đó ra 9 bao .Hỏi mỗi bao có bao nhiêu nhiêu kg đuờng ?
A. 40 kg B. 45 kg C. 48 kg D. 50 kg
b) Một hình vuông có 4 cạnh là 240 cm . Hỏi 1 cạnh bao nhiêu cm ?
A. 50 cm B. 60 cm C. 40 cm D. 45 cm
Giải giùm mình nha !

Reorder the words to make sentences (Tiếng Anh - Lớp 3)

hyvf jhnj
Thứ 2, ngày 06/08/2018 15:27:11
Reorder the words to make sentences

Tìm trong đoạn truyện sau các câu viết theo mẫu Ai thế nào? (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoach Tran
Chủ nhật, ngày 05/08/2018 17:57:49
Tìm trong đoạn truyện sau các câu viết theo mẫu Ai thế nào?

Em điền dấu chấm hay dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn dưới đây và chép lại vào dòng trống (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoach Tran
Chủ nhật, ngày 05/08/2018 16:19:52
Em điền dấu chấm hay dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn dưới đây và chép lại vào dòng trống

Tìm các sự vật đước so sánh với nhau trong các câu sau (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoach Tran
Chủ nhật, ngày 05/08/2018 13:40:53
Tìm các sự vật đước so sánh với nhau trong các câu sau

Tìm từ ngữ chỉ điệu bộ hoặc cảm xúc của người điền vào chỗ trống (Tiếng Việt - Lớp 3)

Hoach Tran
Chủ nhật, ngày 05/08/2018 11:38:08
Tìm từ ngữ chỉ điệu bộ hoặc cảm xúc của người điền vào chỗ trống
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang