Gửi bài tập bạn cần làm

Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? (Hóa học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Cuong Vinh
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:58:33
Mọi người ơi giải giúp mình bài này với .
Đốt cháy a (g) hh lưu huỳnh và phốt pho trong bình chứa khí oxi dư thu được 14,2(g) bột bám trên thành bình và 1 chất khí có mùi hắc khó thở
Em hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hh ban đầu. BiêB hh đầu chứa 10% tạp chất trơ k tham gia Pư và sô mol chất bột tạo thành bằng 1/2 số mol chất khí .
Giúp mk vs nha mk đg cần gấp

Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh? (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

huyen chinh ngo
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:56:32
Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh?
A. axit sunfuric chỉ có tính ô xi hóa
B. Lưu huỳnh vừa có tính ô xi hóa, vừa có tính khử
C. axit sunfuhidric vừa có tính khử, vừa có tính ô xi hóa
D. Lưu huỳnh đioxit chỉ có tính khử

Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

huyen chinh ngo
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:08:08
Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây:
A.HCl>H2S>H2CO3
B.HCl>H2CO3>H2S
C.H2S>HCl>H2CO3
D.H2S>H2CO3>HCl

Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? So sánh góc tOy và góc xOt? (Toán học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

snsd
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:04:34
Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot sao cho góc =25 do , = 50do.
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?
b) So sánh góc tOy và góc xOt.
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 chu kì và thuộc hai ô liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 25. Xác định X và Y. Viết cấu hình e của X và Y (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Rakastan Sinua
Thứ 4, ngày 20/03/2019 16:46:41
Câu 1. Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 chu kì và thuộc hai ô liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 25.
a) Xác định X và Y. Viết cấu hình e của X và Y.
b) X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hiđro của X và Y.
Câu 2. X và Y thuộc cùng chu kì ở hai nhóm B liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số e của X và Y là 51. Xác định X, Y?
4
903 sao / 227 đánh giá
5 sao - 151 đánh giá
4 sao - 16 đánh giá
3 sao - 8 đánh giá
2 sao - 8 đánh giá
1 sao - 44 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 227 đánh giá
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 161 732
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 73 319
5 Trịnh Quang Đức 68 287
Lên đầu trang